Forslag til ny logo

Styret vurderer å modernisere dagens logo og foreløpig foreligger dette forslaget.

Forslag

 

 

Opprinnelig logo