Retningslinjer for tildeling til sosiale arrangementer

I medhold av statutter for Vettre vel vedtatt 24.03.2015 punkt 2, gjelder følgende retningslinjer for tildeling til sosiale arrangementer for innbyggere i Vettre vel.

Formål:

  • Bygge tilhørighet til Vettre Vel
  • Øke kjennskap til Vettre Vel og til områdets ulike muligheter og historie
  • Bygge naboskap og nærmiljø
  • Stimulere til inkludering
  • Stimulere til folkehelse

 

Målgrupper blant innbyggere i Vettre Vels område:

  • Nabolag
  • Barnehagegrupper
  • Skoleklasser
  • Deltakere i lokale foreninger
  • Barn, unge, foreldre, voksne, seniorer mv.

 

Søknad, tildeling og gjennomføring

Søkere er medlem av Vettre vel. Søknader sendes til styret i Vettre vel på e-post post@vettrevel.no og inneholder en beskrivelse av arrangementet, plan for hvordan arrangementet skal gjøres kjent og et budsjett.

Styret prioriterer søknader som tjener ett eller flere av formålene og sikrer geografisk fordeling jf. nærmiljø, aldersmessig fordeling og variasjon i typer arrangement

Søkere sørger selv for gjennomføring av arrangementet, fører deltakerliste og tar inn egenandel. Egenandelen betales samlet inn på vellets arrangements-konto.

Søker setter opp kortfattet rapport med regnskap samt bilder og tekst som kan publiseres digitalt.