Slik begynte vellet

Historikk

Beskrivelse av første møte – Veilyset og et møte på Krillås

Med utbyggingen av elektrisiteten ble det en høyst aktuell sak å sette opp lys på hovedveien og sideveiene. Det var opp til distriktene selv å danne en ansvarlig organisasjon som kunne gå inn i et avtaleforhold med AKE og å stå som abonnent av den strøm som trengtes til veilyset. Til gjengjeld skulle AKE vederlagsfritt ta på seg oppsettingen og vedlikeholdet av dette. I begynnelsen av 1924 gjorde kommunen kjent at vel-foreningene kunne påregne kommunalt bidrag til den strøm som gikk med til dette bruk.

 

Trolig var det denne nyhet som satte fart på planene om å starte en velforening i Vettre. Initiativet kom fra byggmester Wilhelm Fossnes. Han sendte brev til alle huseierne i grenda og andre som måtte formodes å være interessert, om å møte til start av en vel-forening på nyåret 1924.

 

Dette møte gikk av stabelen 12.januar samme år på gården Krillås, 16 damer og herrer var til stede og tegnet seg som medlemmer. Wilhelm Fossnes ledet møtet, og han ble også enstemmig valgt som den første formann i Vettre Vel. De andre som kom med i styret var fruene Anna Sørensen og Ragna Sølvby samt herrene Helge H. Wettre og Martin K. Wettre. Som kasserer og sekretær ble valgt Reidar Wettre.

 

På møtet ble det fra en del unge virkelystne damer overrakt en bankbok som gave. Disse hadde 3 år tidligere på samme sted og i samme måned satt seg ned for å danne en kvinnering. Ringens formål skulle være å skaffe startkapital til en eller annen forening som de håpet ville komme og på et bredt grunnlag arbeide til beste for allmennyttige formål i skolekretsen. Medlemmene hadde i hele året 1921 hatt regelbundne møter hos hverandre og hadde da drevet med brodering eller andre håndarbeider.
Disse gjenstander ble etter hvert som de ble ferdige loddet ut blant medlemmene av ringen. Pengene som de på denne måten fikk inn, ble satt på bok i Asker Sparebank.

 

Innskuddet sto urørt da boka nå ble overdratt til vellet, og utgjorde med påløpne renter 383 kroner. Sammen med et bidrag fra Blakstad Sykehus på 200 kroner var dette penger som Vellet fikk å rutte med på startstreken. I tillegg kom så medlemskontingenten som ble fastsatt til kr. 5,00 pr. år for menn og kr. 3,00 for kvinner. Ordningen kom senere til å bli forandret til kr. 5,00 pr. husstand og kr. 2,00 for enkeltpersoner. Medlemstallet var lenge nokså lavt, men fikk et større oppsving i 1930-årene, fra 30 og opp til 50 eller 60 i 1930- årene.

 

I spørsmålet om veilyset ble det alt på stiftelsesmøtet funnet fram til vedtak av avgjørende betydning. Alt før året var omme hadde Vellet fått montert opp 49 lamper fordelt på hovedveien, veikryss og sideveiene.

 

Vettre Vels jubileumsavis fra 1975