Forslag til ny logo

Styret vurderer å modernisere dagens logo og foreløpig foreligger dette forslaget.