Styresammensetning

Styreleder

Cathrine Fossnes

Styremedlem

Knut Dyre Haug

Styremedlem

Britt Laurendz

Styremedlem

Olga Ødegård

Styremedlem

Jonas Grønneren

Varamedlem

Laurette Arriens