Om

Vettre Vel

Vettre utgjør et område med ett av de større jordbrukslandskaper som fortsatt er i aktiv bruk i Asker. Kun noen tversgående småveier bryter det sammenhengende dyrkingsarealet her som er av beste bonitet og ligger på gammel havbunn.

Det har vært bosetting her fra uminnelige tider. Steinalderbosteder finnes det flere av innen området og funn fra bronsealderen er tidligere registrert.

Midt i dette miljøet ligger gårdene Vettre og Åby. Vettre skal komme av Vatr-vin, dvs. gården ved sjøen. Navnet har også vært skrevet Wætteren. Er tolkningen rett, er den opprinnelige gården en av Askers 12 gårder med endelsen -vin.

Tidligere var bebyggelse knyttet til jordbruk og litt fiske, men på slutten av 1800-tallet ble det etter hvert bygget sommerhus for velhavende Oslo-familier langs sjøkanten.

I dag er bebyggelsen utvidet med større arealer med boliger, og Vettre har i dag status som et av 15 Nærsentre i Asker.
Skulle man til hovedstaden før i tiden, var sjøen det naturlige valg. Båt eller slede ble valgt, ut fra årstid. Å ro tok rundt 3 timer. En dyktig kjelkepigger klarte seg med 2 – 2,5 timer på god is.
Over land var byveien ensbetydende med Krillåsveien via Bleiker og Asker. Da Leangveien mot Holmen kom i 1870-årene, ble forbindelsen betydelig nedkortet, men da hadde dampskipstrafikken også regulære ruter med Vettrebrygga som ”holdeplass”. En slik transportform var rasjonell både for folk til og fra byen og landbruksprodukter til torgene der.
Siden kom det vei via Holmen og Nesbru, det som i dag heter Slemmestadveien; den het for øvrig Røykenveien på 1950-tallet.
I eldre tid gikk veien mot Konglungen gjennom Vettre-gårdene. I 1930-årene kom en mer direkte vei fra Kirkesletta (Kiwi-butikken) mot Konglungen.
(Kilde: Utdrag fra Asker Kommunes kulturalmanakk 2009)

Du finner det aller meste av eldre dokumenter, brev o.l. for Vettre Vel i Asker Museum i papirformat.