Tiden går, men velveiene består……
Kvernen maler sakte, både vår og kommunens. Da vi
leverte alle dokumenter om kommunal overtakelse
av veiene Strandveien og L.P.Wettres vei del 1 (fom.
no 16) regnet vi med at det bare var å vente på at
kommunen var klar. Slik var det ikke, dessverre.
Kommunen kunne ikke godkjenne løsningen for
veien over jordet ved trafokiosken uten ytterligere
grunnavståelse. Dette var i prinsippet ikke noe vellet
hadde noe med, men en av de aktuelle grunneierne
satte seg på bakbena og ville ikke gi fra seg de
nødvendige kvadratmeterne så da måtte vi
involveres allikevel. Dette løste seg ved at Hans Ellef
Wettre og Andreas Bakke Myking tok ansvar for
fellesskapet og ga tomt. Stor takk til disse, og med
dette er L.P.Wettresvei del 1 i orden.
Strandveien var også trøblete. Det kartet vi hadde
fått og beregnet veien ut ifra viste seg å være
unøyaktig. Kommunen mente vi hadde oversittet
fristen, så dessverre…… Etter litt fram og tilbake,
samt velvilje fra mange grunneiere, ser dette også ut
til å løse seg. Det blir noen spennende uker
fremover.
Resten av L.P.Wettres vei og Vettrebukta er fortsatt i
prosess. Vi har fått en prinsipiell aksept fra
tilstrekkelig antall grunneiere til å gjennomføre
reguleringsarbeidet, som nå går mot slutten. Vi har
tro på at dette skal gå igjennom, ikke minst fordi
kommunen har gjort noen reguleringstabber de siste
årene som vi kan rydde opp for dem, men også fordi
mange grunneiere har strukket seg langt.
Arbeidet med Vettreåsen og de andre to små
avstikkerne i Krillåsveien og Skytterveien har vi ikke
begynt på enda. De får beholde sin status enn så
lenge, men vellet har lenge vært klare på at dagens
ordning er i oppsigelsestid.