Vettre vel inviterer til årsmøte den 29. mars

Utover vanlige årsmøtesaker vil vi gi en status over det arbeidet som foregår i aktivitetsgruppene, som veltomta i Åbyfaret, jubileet i 2024, benkene og solcelleprosjektet.
Vi vil også redegjøre for de planene og det budsjettet som foreligger for aktiviteter inneværende år.
Etter årsmøtet blir det god tid til å møte gamle og nye naboer i den hyggelige Kråka pub.

Agenda:

1. Valg møteleder, referent og 2 til signering av protokollen
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av antall stemmeberettigede
4. Godkjenning av årsberetningen
5. Godkjenning av regnskap
6. Godkjenning av budsjett og planer for året
7. Innkomne forslag
a) Kråka ønsker å arrangere lokaltorsdag en gang i måneden. Kan inneholde forskjellige aktiviteter som quiz, konserter, foredrag osv. Vi trenger at vellet gir et økonomisk bidrag for å sikre forsøket, der størrelsen bestemmes ut ifra ambisjonsnivået. Vi ber om at årsmøtet innvilger fullmakt til styret om å bevilge et konkret beløp til å sikre oppstarten.
8. Valg, ledes av valgkomiteen

Etter årsmøtet er det satt av tid til en god eventueltpost.

Vi minner om følgende fra vedtektene, §5, §7 og 7.3
Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Stemmeberettigede er foreningens medlemmer.
For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt.

Dette betyr at:
Alle ordinære medlemmer som har betalt medlemskontingent innen 31.12.22 har møte-, tale- forslags- og stemmerett på årsmøtet. De som ikke er medlemmer eller ikke har betalt siste kontingent har ikke rett til å delta.