Vettre vel 100 år – invitasjon til lokale næringslivskrefter

VETTRE VEL 100 ÅR

INVITASJON TIL JUBILEUMSARRANGEMENT 31.8.2024

 

Vellet er 100 år i år og i den sammenheng har vi flere arrangementer for å markere dette. Den store festdagen blir lørdag 31.8 med «basar» på området utenfor Vettre hotell. Temaet basar er valgt fordi det var denne typen arrangement som skapte inntektsgrunnlaget for vellet i starten. Midlene som ble samlet inn førte til at vellet kunne kjøpe tomten som i dag leies ut, som igjen skaper nye inntekter for vellet og områdets beboere.

 

Basaren er kl 12-14. Det hele åpnes av ordføreren, det blir konsert, aktiviteter for barna – og selvfølgelig boder, som jo er kjernen i en basar! I disse bodene skal det være aktivitet: Salg, demonstrasjoner, håndverk og alt som kan høre med til en slik dag.

 

Vi ønsker å sette søkelys på alt det gode som skjer i vårt nærmiljø, og dere som driver næring her er viktige bidragsytere til dette. Vi inviterer derfor deg til å få en bod på vår basar. Bodene har vi, så «bare kom som du er». Bindende påmelding innen 1.8 til post@vettrevel.no. Ønsker du flere opplysninger kan du ringe Knut Dyre Haug 93480135.