Velveier – ett steg nærmere

Asker kommune har nå overtatt del to av L.P.Wettres vei (LPW), fra bakken ved Vettre Torg og ned til Strandveien ved Pila. Fra før drifter kommunen LPW fra Kråka til nr 16. Med dette har Asker kommune nå overtatt drift og vedlikeholdsansvaret for hele denne strekningen fra og med denne vintersesongen. Tusen takk til de mange som har bidratt til å få dette til.

Opprinnelig plan var å overta Strandveien samtidig, men enkelte utfordringer har bremset denne overtakelsen. Sammen med grunneierne og kommunen jobber vi med en løsning for dette, som vi håper å lande om ikke lenge.