Veltomten i Åbyfaret

Det ble på Årsmøtet i mars besluttet å sette av ca 100.000. kr. for oppgradering av tomt i Åbyfaret.

Prosjektet har vært ute på anbud og Delius Botaniske er valgt av styret med bakgrunn i at forslaget ser veldig fint ut, at Delius tilhører vårt nærmiljø og at plantene vil kunne følges opp av Delius med enkelt stell i etterkant av beplantning i hvert fall den første sesongen.

Bilde som viser veltomten i Åbyfaret

 

 

 

 

 

Bilde av veltomten – google maps streetview

Delius gjør innkjøp og organiserer dugnad i andre halvdel av mai.
Vi kommer tilbake til dato og opplegg for dugnaden.

Naboer av tomta med ekstra utekran har sagt ja til å gi tilgang til vanning. Tomta vil ha bord og benker, tuntre, ulike blomster samt bærbusker og kirsebærtrær. Det vil bli hekk langs veien som rammer området fint inn. Det er lagt vekt på at det skal være innsektvennlige planter.

Styret takker for arbeidet som er gjort av gruppen, og vi ser frem til våren.