Skap et bedre nærmiljø i Vettre vel! Søknadsfrist utsatt til 1. mai!

Visste du at du kan få støtte fra Vettre vel til dine gode ideer for lokale tiltak?
Har du en ide til noe som tjener fellesskapet her på Vettre vil vi gjerne høre om det!
Vi har søknadsfrist 1. april og 1. oktober hvert år, men har utsatt fristen til 1. mai denne våren.
Send inn en søknad, mer informasjon om hva den må inneholde og hva du kan søke om midler til finner du på våre nettsider: