Nysgjerrig på kommunens planer for nærområdet?

Onsdag 20. mars kl 21, etter årsmøte,

kommer Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø for å gi oss en orientering om de to store prosessene som pågår i vårt område:
Vettre nærsenter og hotell, sykehjem/omsorgsboliger etc, innsigelser og mekling hos Statsforvalter, og videreutvikling Blakstad sykehus.

Ca 45 min

PS: vi forventer å avslutte årsmøte til 20.30 tiden, og at vi rekker å by på en drikke før orienteringen.