Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Vettre Vel posten oktober 2015

Vettre Vel posten oktober 2015

Ja takk!

Vettre Vel Posten

Meld deg på nyhetsbrevet så mottar du nyheter elektronisk.

Vettre Vel Posten

STYRELEDER HAR ORDET!
Hei alle i Vettre vel
Det er en ting jeg ikke forstår. Innen Vettre vels grenser er det 620 boenheter. Av disse er det kun 25 % som er medlem i vellet. Hva er årsaken til at det er så få?

I mine guttedager på Vettre gledet vi oss til basaren på veltomta. Da var det utlodning, dans, skytebane og pilkast, alt som gav penger i kassa. Disse pengene, sammen med kontingenten, ble brukt for å holde våre velveier i orden. Vellet kjøpte også inn egen snøplog og leide inn Helge Vettre til å brøyte. Prioriteringen var klar – skoleveiene ble brøytet først. Krillåsveien, Vettrelia og Vettrekollen var velveier. Vellet lånte 100.000,- med pant i veltomta, for å finansiere asfaltering av veien slik at den ble kommunal. Dette forteller litt om samholdet som var innen vellet den gangen.
Jeg er oppriktig lei meg for den splittelsen som er på gang internt. Jeg har et ønske om at vi kommer tilbake til samhold og hva som er best for felleskapet, uavhengig av hvor i vellet du bor.
Og det hele begynner med at du melder deg inn i vellet…

Jan Erik Fossnes
Leder

Medlemskap Vettre Vel 2015
For å være stemmeberettiget på årsmøtet i 2016, MÅ kontingenten være innbetalt innen 31.12 2015
Har du ikke betalt medlemsavgiften på 200,-, kan du gjøre det nå til Vettre Velforening konto nr. 0530 28 07568. Husk å påføre navn, adresse og epost-adresse! I de tilfellene hvor ikke navn og adresse er påført, vil ikke medlemskapet være gyldig for avstemming.

Nyttaar

Nyttårsfyrverkeri på Vettre-jordene
Vettre Vel inviterer igjen store og små til felles nyttårsfyrverkeri på Vettre-jordene.
Møt opp for felles fakkeltog fra Kiwi på Vettre kl. 1730. Rakettene skytes opp nederst i akebakken ved Himmel Blaa på Vettre gård kl 18.00. Vettre Vel ordner med gratis fakler til alle. Lett servering.
Vi vil legge ut mer informasjon på websidene i desember. Vel møtt!

Vettre bryggeri
Kort informasjon om Wettre Bryggeri
Hans Ellef Wettre var på besøk hos styret i Vettre Vel på siste styremøtet, og fortalte kort om produksjonen og fremdriftsplaner. Bryggeriet skal produsere 130 000 liter/år. Flaskene fraktes med varebil og det regnes som småproduksjon – dvs ingen store biler på veien.
De åpner en pub på nyåret om alt går som det skal, og den skal være åpen fredag – søndag.
Kapasitet 40-45 personer. Utleielokale i 2.etasje for 40-50 personer. De vil også arrangere ølsmakingskurs, foredrag og ha samarbeid med hotellene for andre evenement.
Ølet selges nå på Meny Holmen, Ultra (Meny), Rå Smak og skal komme i nærbutikkene etter hvert. Polet vil også selge ølet.
Det vurderes pølsekiosk på «jordesiden» for å unngå barn som løper over veien i skisesongen.
Vettre Vel har dialog med Wettre om eventuelle trafikkmessige problemer som kan oppstå, spesielt lørdager og søndager når folk skal på ski på jordet. Vi henstiller til alle som bor i nærmiljøet om å la bilen stå hjemme, og gå ned til jordene.

Innspill om veltomten i Åbyfaret
Det har kommet mange innspill om hva veltomten i Åbyfaret bør brukes til. Styret vil vurdere muligheten for gjennomføring av disse på neste styremøte.
Ytterligere innspill og kommentarer bes innsendt innen 9. november.

– Ballbinge
– Tennisbane
– Sandvolleyballbane
– Grøntareale
– Treningspark (Tuftepark)
– Lekeplass/bruk for barnehagen mot at de holder den vedlike
– Leies ut til nærmeste naboer mot at de holder den vedlike

Vettre Torg – Veltomten
Hvordan ble Vettre vel eier av denne tomta? Den årlige basaren ble holdt på Vestre Vettre. Grunneier likte dårlig at det var både dans, alkohol og mye støy utendørs. Vellet fikk da kjøpt eiendommen mot at det ble bygget et velhus hvor basaren kunne holdes innendørs. Velhuset ble aldri bygget da basarenes tid opphørte.
Som dere alle vet bygges det på tomta i disse dager. Vettre Torg anslår åpning av butikken til april 2016.

Nyheter på epost!
Få Vettreposten elektronisk. Send oss en epost på post@vettrevel.no, eller meld deg på nyhetsbrevet på http://vettrevel.no/ så blir du løpende orientert om viktige saker i nærmiljøet!
Vi gjør oppmerksom på at sakspapirer til årsmøtet og annen løpende informasjon, ikke distribueres på papir – men legges fortløpende på nettsidene. Dersom du ønsker en papirutgave tilsendt, må du kontakte oss.

Følg oss også på Facebook


Comments are closed.