Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Vettre Vel posten november 2018

Vettre Vel posten november 2018

STYRELEDER HAR ORDET!
Vi gratulerer Wettre Bryggeri som ble kåret til årets grunder i Asker og Bærum på næringslivsdagen 2018 sist måned. Ølproduksjonen startet opp i 2015 og det produseres nå 25 ulike ølsorter. Mange i nærmiljøet har benyttet anledningen til å smake på de ulike ølsortene på Kråka Pub – som er åpen hver fredag kveld.

Det går mot vinter og alle husker sist vinter med mye snø. Mange har grunn til å takke Hans E. Wettre som kjører opp skispor på Vettrejordene til glede for små og stor.
Det som derimot ikke er så bra er at enkelte benytter dyrket mark som snarvei/joggevei i den lyse årstiden. Stien over jordet mellom Strandveien og L P Wettres vei er et tydelig bevis på uakseptabel adferd. Mange har kanskje fått med seg reportasjen i Budstikka nå i høst. Det er uhørt og en dårlig måte å takke Vettrebonden for den velviljen han yter på flere områder.

Aktivitetsprogrammet fremover omfatter julegrantenning på Vettre Torg. Vi håper det blir vellykket og at det kan bli en årlig begivenhet. Fyrverkeriet nyttårsaften er blitt en tradisjon som svært mange setter pris på. Det vil også bli barneskidag dersom snøforholdene tilsier det.
Ernst Alsaker
Leder

Nyttårsfyrverkeri på Vettre-jordene
Vettre Vel inviterer igjen store og små til felles nyttårsfyrverkeri på Vettre-jordene.
Møt opp for felles fakkeltog fra Kiwi på Vettre kl. 1730. Rakettene skytes opp nederst i akebakken ved Kråka på Vettre gård kl 18.00. Vettre Vel ordner med gratis fakler til alle. Lett servering.
Vi vil legge ut mer informasjon på websidene i desember. Vel møtt!

Oppryddingsdugnad før snøen kommer
Vettre Vel oppfordrer alle som eier tomt inntil veiene å rydde mot veien, nå før snøen kommer. Dette bedrer fremkommelighet og sikten, og forenkler også brøytingen. Tett med trær og busker inntil veien kan påføre skader på materiellet. Se også over grøftene dine slik at det ikke ligger stein eller annet som kan komme inn i snøfreseren. Vellet er stadig ute og rydder langs velveiene, men vi minner om at dette ansvaret først og fremst ligger hos den enkelte grunneier.

Foto: Fredrick Bråten Haugland

Årets gründer
Det er veldig hyggelig å fortelle at Wettre Bryggeri ble kåret til Årets Gründer i Asker og Bærum 2018 på næringslivsdagen. Har du ikke besøkt Wettre Bryggeri og Kråka pub, så ta en tur. De tilbyr også omvisning på bryggeriet og ølsmaking med informasjon om de ulike typene.

Søk midler til sosiale arrangement
Statuttene for Vettre vel punkt 2 gir mulighet for å benytte inntil 30 % av inntektene fra veltomten til arrangementer. Årsmøtet har vedtatt retningslinjer for slike arrangementer og vil gjerne støtte arrangementer som fyller noen eller flere av kriteriene.

Vi vil gjerne at arrangementet bidrar til å:
– Bygge tilhørighet til Vettre Vel
– Øke kjennskap til Vettre Vel og til områdets ulike muligheter og historie
– Bygge naboskap og nærmiljø
– Stimulere til inkludering
– Stimulere til folkehelse

Målgrupper for arrangementene kan være nabolag, barnehagegrupper, skoleklasser, deltakere i lokale foreninger, barn, unge, foreldre, voksne, seniorer mv.

Søkere skal være medlem av Vettre vel og sender søknaden til styret i vellet post@vettrevel.no. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av arrangementet, plan for hvordan arrangementet skal gjøres kjent og et budsjett. Styret prioriterer søknader som tjener ett eller flere av formålene og sikrer geografisk fordeling jf. nærmiljø, aldersmessig fordeling og variasjon i typer arrangement.
Les mer om retningslinjene

Årsmøte i Vettre Vel 2018
Avholdes 28.3.2019 kl. 19 på Kråka.
Årsmøtepapirer vil legges fortløpende på nettsidene. De vil altså ikke bli distribuert på papir. Ønsker du dette tilsendt i papirform, må du kontakte oss.

Medlemskap Vettre Vel 2018
For å være stemmeberettiget på årsmøtet i mars 2019, MÅ kontingenten være innbetalt innen 31.12 2018. Vellet sendte ut giro tidligere i år, men har du ikke betalt medlemsavgiften på 200,-, kan du gjøre det nå til Vettre Velforening konto nr. 0530 28 07568 eller Vipps 542913. Husk å påføre navn, adresse og epost-adresse også på Vipps! I de tilfellene hvor ikke navn og adresse er påført, vil ikke medlemskapet være gyldig for avstemming.

Husk veiavgiften!
Beboerne rundt velveiene får faktura for innbetaling bidrag til brøyting, strøing og vedlikehold – veiavgift, men vi ser stadig at det er en del som ikke betaler sin del.
Vellet får et bidrag fra kommunen til dette arbeidet, som langt fra dekker de reelle kostnadene. Det manglende skal dekkes av beboerne langs velveiene.
Det tar tid for vellet å organisere dette arbeidet, gjøre avtaler med brøytemannskapene og annet. I tillegg er en del av jobben å sørge for å ha midler til dette arbeidet, blant annet ved at vi går rundt og legger disse innbetalingsblankettene i postkassene. Det er ikke særlig morsom jobb å gjøre på fritiden, så vi ber dere som har mottatt fakturaen være snille å betale denne i tide, så vi slipper ekstraarbeidet med å purre på manglende innbetaling.

Nyheter på epost
Få Vettreposten elektronisk. Send oss en epost på post@vettrevel.no, eller meld deg på nyhetsbrevet på nettsidene, så blir du løpende orientert om viktige saker i nærmiljøet!

Følg oss også på Facebook


Comments are closed.