Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Vettre Vel posten november 2017

Vettre Vel posten november 2017

STYRELEDER HAR ORDET!

Gangbroen fra Krillåsveien til Vettre skole har råteskader og må rives. Statens veivesen har konkludert med at broen ikke skal bygges opp igjen. De viser til at det finnes to underganger under Slemmestadveien, ved Vettre hotell og ved Aspelund.

Asker kommune informerte innbyggerne i området om stengingen med skilt og i SMS-varsel onsdag 25.10. Det har vært noe kontakt med FAU på Vettre skole og med skolen forut for dette. Det er også foretatt en trafikkmåling over broen. Asker kommune har ikke tatt stilling til om det bør bygges en ny bro, men viser til at nye standarder gjør slike prosjekter dyrere og at ressursbruken må stå i forhold til bruken av broen.

I nærmiljøet har stengingen vakt både overraskelse og motstand. Mange har hatt glede av broen og ønsker at den skal gjenoppbygges. Det er mange som er bekymret for skoleveien til barna og viser til at både Vettrelia, Skytterveien og Konglungveien er så trafikkert eller uoversiktlige at dette ikke ivaretar trafikksikkerheten på skoleveien.
En underskriftskampanje initiert av Monica Skau har samlet inn over 400 underskrifter.
Det har vært flere informative artikler i Budstikka hvor behovet for sikker skolevei er kommet godt frem. Styret i Vettre vel vil samarbeide med aksjonen om innsats overfor Asker kommune.

Ernst Alsaker
Leder

Nyttårsfyrverkeri på Vettre-jordene

Vettre Vel inviterer igjen store og små til felles nyttårsfyrverkeri på Vettre-jordene.
Møt opp for felles fakkeltog fra Kiwi på Vettre kl. 1730. Rakettene skytes opp nederst i akebakken ved Kråka på Vettre gård kl 18.00. Vettre Vel ordner med gratis fakler til alle. Lett servering.
Vi vil legge ut mer informasjon på websidene i desember. Vel møtt!

Veltomt Åbyfaret

Vettre vel har startet planlegging med opparbeidelse av veltomten i Åbyfaret. Den fremstår i dag som et ”villniss”. Vi har fått utarbeidet en ideskisse som vi nylig har diskutert med de nærmeste naboene.
Deretter planlegger vi å ha et møte med styret i Åbyfaret sameie. Målsetningen er å få til et fellesområde
som oppleves attraktivt til en fornuftig pris. Styret er meget bevisst på at ansvar for drift og vedlikehold må ivaretas av de som er naturlig brukere.

Oppryddingsdugnad før snøen kommer

Vettre Vel oppfordrer alle som eier tomt inntil veiene å rydde mot veien, nå før snøen kommer. Dette bedrer fremkommelighet og sikten, og forenkler også brøytingen. Tett med trær og busker inntil veien kan påføre skader på redskapet. Se over grøftene dine slik at det ikke ligger stein eller annet som kan komme inn i snøfreseren. Vellet er stadig ute og rydder langs velveiene, men vi minner om at dette ansvaret først og fremst ligger hos den enkelte grunneier.

Støtte til sosiale tiltak

Vettre Vel minner om at du kan søke om økonomiske støtte til sosiale tiltak i nærmiljøet. Har du en idè, kontakt oss!

Vettre Torg byggetrinn 2

Vettre vel posten har vært i kontakt med Caroline Moen Nergaard som opplyser at det er 6 virksomheter som flytter inn; legekontor, tannlege, veterinær, frisør, apotek og kafe. Lokalene er klare for overtakelse i begynnelsen av januar. Virksomhetene vil i løpet av noen uker sette lokalene i stand og åpne for sine kunder.
De 12 leilighetene er klare for innflytting i januar/februar. Uteområdene asfalteres og stenlegges før innflytting. Beplantning, lekeapparater og etc plantes/anlegges til våren.

Årsmøte i Vettre Vel 2017

Avholdes mandag 19. mars kl. 19 på Thon Hotel Vettre. Årsmøtepapirer vil legges fortløpende på http://vettrevel.no/. De vil altså ikke bli distribuert på papir. Ønsker du dette tilsendt i papirform, må du kontakte oss.

Medlemskap Vettre Vel 2017

For å være stemmeberettiget på årsmøtet i mars 2018, MÅ kontingenten være innbetalt innen 31.12 2017
Vellet sendte ut giro tidligere i år, men har du ikke betalt medlemsavgiften på 200,-, kan du gjøre det nå til Vettre Velforening konto nr. 0530 28 07568. Husk å påføre navn, adresse og epost-adresse! I de tilfellene hvor ikke navn og adresse er påført, vil ikke medlemskapet være gyldig for avstemming.

Husk veiavgiften!

Beboerne rundt velveiene har fått faktura for innbetaling bidrag til brøyting, strøing og vedlikehold – «veiavgift». Vellet får et bidrag fra kommunen til dette arbeidet, som langt fra dekker de reelle kostnadene. Det manglende må dekkes av beboerne langs velveiene.
Det er en jobb for vellet å organisere dette arbeidet, gjøre avtaler med brøytemannskapene og annet. En del av jobben er å sørge for å ha midler til dette arbeidet, så vi ber dere som har mottatt fakturaen være snille å betale denne i tide, så vi slipper å purre på manglende innbetaling.

Nyheter på epost

Få Vettreposten elektronisk. Send oss en epost på post@vettrevel.no, eller meld deg på nyhetsbrevet på http://vettrevel.no/ så blir du løpende orientert om viktige saker i nærmiljøet! Vi gjør oppmerksom på at sakspapirer til årsmøtet og annen løpende informasjon, ikke distribueres på papir – men legges fortløpende på nettsidene. Dersom du ønsker en papirutgave tilsendt, må du kontakte oss.

 

Følg oss også på Facebook


Comments are closed.