Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Vettre Vel Posten november 2016

Vettre Vel Posten november 2016

STYRELEDER HAR ORDET!
Jeg er bekymret, virkelig bekymret. I vellet er det ca. 630 husstander, av disse er det pr. i dag bare 51 som er medlemmer i Vettre vel. Hva er årsaken til den lave oppslutningen?
Glemmer beboerne å melde seg inn, eller er de ikke interessert i å være medlemmer?

En mulighet er at styret kanskje ikke er aktive nok og at de saker vi arbeider med ikke angår dem. Jeg vet ikke svaret, men noe må gjøres for å bevare vellet vårt.
For en del år siden hadde vi en meget aktiv og god pensjonistforening her på Vettre. Den hadde regelmessige møter og reiste på mange, fine dagsturer. Foreningen ble nedlagt i ca. år 2008.

Kan vi i vellet finne på noen sosiale tiltak?
Vi arrangerer nyttårsaften med fakkeltog og fyrverkeri. Det er blitt en suksess med stort oppmøte til glede for mange. I januar blir det foredrag og øl-smaking med spekemat på Kråka pub for medlemmer. Dato kommer på websidene.

Her er noen tanker om hva vi ellers kan gjøre:
Hva med familieskidag på Vettre-jordene; busstur til Hadeland glassverk eller Blåfargeverket med felles lunsj…
Vellet vil gi økonomisk støtte til arrangementene, som vil være kun for medlemmer.
Noen grep må tas. Gode forslag mottas med takk!

Jan Erik Fossnes
Leder

Nyttårsfyrverkeri på Vettre-jordene
Vettre Vel inviterer igjen store og små til felles nyttårsfyrverkeri på Vettre-jordene.
Møt opp for felles fakkeltog fra Kiwi på Vettre kl. 1730. Rakettene skytes opp nederst i akebakken ved Kråka pub på Vettre gård kl 18.00. Vettre Vel ordner med gratis fakler til alle. Lett servering.
Vi vil legge ut mer informasjon på websidene i desember. Vel møtt!

Sosiale og kreative medlemmer søkes!
Vil du være med i en sosialkommite som kan finne ut spennende arrangement for medlemmene i vellet?
Forslag til arrangement er skidag på Vettrejordene, datakurs for nybegynnere, busstur til Hadeland eller Blåfargeverket inkl lunsj, ølforedrag og smaking på Kråka…
Vellet betaler arrangementene, men vi trenger ildsjeler til å dra dette i gang. Gjerne i ulik alder, med og uten barn. Kontakt oss på post@vettrevel.no

Årsmøte i Vettre Vel 2017
Avholdes 29. mars kl. 19 på Thon Hotel Vettre. Årsmøtepapirer vil legges på http://vettrevel.no/. De vil altså ikke bli distribuert på papir. Ønsker du dette tilsendt i papirform, må du kontakte oss.

Medlemskap Vettre Vel 2016
For å være stemmeberettiget på årsmøtet i mars 2017, MÅ kontingenten være innbetalt innen 31.12 2016
Har du ikke betalt medlemsavgiften på 200,-, kan du gjøre det nå til Vettre Velforening konto nr. 0530 28 07568. Husk å påføre navn, adresse og epost-adresse! I de tilfellene hvor ikke navn og adresse er påført, vil ikke medlemskapet være gyldig for avstemming.

Nyheter på epost
Få Vettreposten elektronisk. Send oss en epost på post@vettrevel.no, eller meld deg på nyhetsbrevet på http://vettrevel.no/ så blir du løpende orientert om viktige saker i nærmiljøet!
Vi gjør oppmerksom på at sakspapirer til årsmøtet og annen løpende informasjon, ikke distribueres på papir – men legges fortløpende på nettsidene. Dersom du ønsker en papirutgave tilsendt, må du kontakte oss.

Følg oss også på Facebook: facebook.com/vettrevel

 


Comments are closed.