Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Styresammensetning

Styret

Terje Larsen

Vettrelia 18

tlf 95794880

Leder

Line S. Taraldsen

Skytterveien 4

tlf 92411178

Nestleder & informasjon

Mariann Agdal

Slettagata 15

tlf 99230236

Aktivitetsutvalg

Cato I. Stoll

Åbyfaret 6

tlf 90088664

Økonomi

Knut Dyre Haug

LP Wettresvei 14

tlf 93480135

Velveier

Varamedlemmer &  kontrollgruppe/revisjon

Charlotte Helleland

L P Wettresvei 11

tlf 93064284

Varamedlem

Henning Hanevold

Strandveien 11

tlf 91786020

Velveier

Varamedlem

Anne-Gro Celand

Krillåsvn. 37

tlf 90138538

Kontrollgruppe/revisjon

Thomas Martinsen

LP Wettresvei 9

tlf 66 79 09 56

Kontrollgruppe/revisjon

Valgkomité

Ernst Alsaker

Vettreåsen 35

tlf 98206285

Tom Einertsen

Strandveien 14 A

tlf 90098211

Kåre Møllerhagen

Vettrelia 12

tlf 922 26 180

Standardprosedyrer for årmøte

E-postadresse: post@vettrevel.no
Org.nr. 993 513 598