Fremtidig drift av private veier/velveier

Velveier er private veier som hittil har vært driftet av vellet med kommunalt tilskudd.
Det kommunale tilskuddet er opphørt fra og med 2024, dermed er denne varianten av veier er opphørt.

Vellet har hittil påtatt seg den praktiske delen av veidriften på vegne av dere, men dette er en ordning som opphører i sin nåværende form.
Fra og med 2025 vil også kostnadene for den enkelte øke, til dels betydelig.

Vi har tidligere, bl.a. gjennom Vettreposten, invitert dem som bor i disse veiene om å ta kontakt for å diskutere videre drift av veiene men vi har ikke hørt fra noen.
De dette gjelder har mottatt et skriv i postkassen, og kan fremdeles ta kontakt med veiansvarlig i vellet på mail kdyre@outlook.com for å starte prosessen.

Brev sendt til de berørte adressene: Brøyteavgift og info om veier
Brev fra Asker kommune om opphør av tilskuddsordning: Brøytetilskudd godkjente velveier – opphør