Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Møte om kommunal regulering av området omkring Holmen

Asker kommune redegjorde for nærliggende velforeninger i området i et lukket møte 20.9. om utkastet til ny kommunedelplan for Holmen- og Slependen-området, hvor Dag Christensen var observatør for Vettre Vel. Utkastet skal trekke opp de langsiktige rammene for utvikling av Holmen senter og området langs Fekjan, Nesbru, Billingstadsletta og bort til krysset på Slependen.
Kommunens plan er å utvikle Holmen til et senter med detaljhandel og boliger, og gjøre det til et senter lik Asker sentrum og Heggedal. Man vil videreutvikle såkalt volumhandel i planområde rundt krysset på Slependen.
For oss i Vettre er antakelig det viktigste med planen (foruten av vi får et styrket Holmen-område som servicesenter) at man legger opp til en styrking av 252-bussen som kollektivtransport fra Slemmestadveien og inn mot Oslo.

Comments are closed.