Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Årsmøtet 2015

Ble avholdt tirsdag 24.mars 2015 kl. 1900 på Thon Hotel Vettre

Saksliste
1. Valg av dirigent/møteleder og referenter
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av antall stemmeberettigede
4. Godkjenning av årsberetning
5. Godkjenning av regnskap
Vettre Vel  Årsregnskap 2014
Vettre vel – veiregnskap 2014
Vettre Vel – regnskap 2014, eks veier
6. Godkjenning av budsjett
Budsjett 2015 eks velveier
Budsjett velveier-2015
7. Valg av styrerepresentanter og valgkommitè
8. Valg av revisor/kontrollgruppe
9. Forslag til vedtak:
Statutter for disponering av inntekter fra veltomt
Nye vedtekter for Vettre Vel
– Innkommet forslag til statutter 4.3.2015
– Frivillig medlemskontigent
– Eventuelle innkomne saker
10. Eventuelt

Vedlegg:
Årsberetning 2014
Innkomne forslag


Comments are closed.