Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Høringsnotat foreløpig LP Wettresvei

Vettre vel har laget et høringsnotat som har høringsperiode fra 2.2-23.2. 2017. Notatet har ligget her siden desember, og det har vært noe nabodialog i forkant av at høringsnotatet ble lagt ut.
4.januar ble det avholdt et møte med Asker kommune om forslaget i notatet.
1.februar ble det avholdt et åpent møte for naboene og berørte grunneiere om notatet på Kråka.
Notatet skulle opprinnelig varsles noe tidligere, og har derfor en annen frist enn den som står i annonsen. Fristen for å komme med innspill er 23.februar.
Bredden for vegformål vil ikke endres som følge av reguleringsendringen.

Se annonsen her

***

Hei alle beboere i området rundt L.P Wettres vei mellom Konglungveien og Strandveien. Veien står høyt oppe på kommunens liste over velveier som bør oppgraderes slik at de kan overføres til kommunen. Vellet har bestilt tegning av en vei som ligner mer på dagens løsning (veiklasse B1)enn den som er regulert fra før og ønsker en omregulering, slik at en oppgradering kan gjøres iht  reguleringsplan. Om det er spørsmål er det bare å ta kontakt med Henning Hanevold eller Charlotte Helleland så skal vi svare så godt vi kan

Høringsnotat_LP Wettresvei


Comments are closed.