Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Hilsen fra ny styreleder

Hilsen fra ny styreleder

Hei alle Vettrebeboere
Litt om meg selv; Jeg heter Jan Erik Fossnes, bor i Krillåsveien 4A og ble født på Asker fødehjem for 75 år siden.
Jeg bodde i Krillåsveien 2 på Vettre fram til 1973, da jeg flyttet til Bleiker. Flyttet så tilbake i 2012.
Etter å ha returnert fikk jeg lyst til å engasjere meg i vel-arbeid og meddelte valgkomiteen at jeg var villig til å være varamann, eller til nød styremedlem. Slik gikk det ikke. Jeg ble leder for et godt samstemt styre hvor arbeidsfordelingen var klart bestemt.

Noen personlige tanker om oppgaver som styret må behandle på kort og lengre sikt;
Det mest nærliggende er det forestående 90-års jubileet.
Andre aktuelle saker er turløyper rundt Konglungen (ikke bare for hester)
Aktiv jobbing mot Vettrebeboere for å rekruttere flere medlemmer
Følge med på utviklingen av Vettre Torg.

På lang sikt ser jeg for meg en kommunal overtagelse av L.P. Wettres vei, samtidig som vi ser på hva vi kan gjøre med våre egne veier. Vellet vil årlig få tilført et relativt stort pengebeløp som Vellet må forvalte til det beste for beboerne.
Videre har Vellet fått en henvendelse angående en mobilmast på Vabråten. Denne saken vil bli behandlet på første styremøte. Personlig mener jeg at kommunen må være sitt ansvar bevisst å ikke legge en 18 m høy mast midt i et boligområde.

Jeg vil avslutningsvis benytte denne anledningen til å takke Thomas og hans styre for den innsats de har gjort for Vellet.

God sommer!

Jan Erik Fossnes

PS! Vi trenger din epostadresse!
Vettreposten skal etter hvert sendes ut elektronisk – og i den forbindelse ønsker vi din epostadresse. Send oss en epost på post@vettrevel.no


Comments are closed.