Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Fiberkabel i Vettre-området

Som mange nå er kjent med har Telenor i en tid arbeidet med å trekke fiberkabel i Vettre-området. Beboerner kan dermed få både telefon, data og TV gjennom samme kabel.
De beboerne som allerede har tatt i bruk tilbudet er fornøyd, og styreleder har mottatt et arbeidskart som viser hvor arbeidet/trekkingen skal legges.
Fargekodene på kartet viser henholdsvis RØD – gravetrasé, BLÅ – lufttrasé, GRØNN – skapplassering.

Comments are closed.