Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Årsmøte i Vettre Vel 2018

Blir avholdt 19.mars 2018 kl 19 på Thon Hotel Vettre

Saksliste

 1. Valg av dirigent/møteleder og referenter
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av antall stemmeberettigede
 4. Godkjenning av årsberetning 2017
 5. Godkjenning av regnskap
  1 Resultatregnskap 2017
  2 Utvikling medlemstall 2010-2017
  3 Balanse 31122017
  4 Disponering av festeinntekter 2017
  5 Tiltak for vellets medlemmer 2017
  6 Budsjett 2018, eks velvei
  7 Veiregnskap 2017
 6. Godkjenning av planer for kommende år og budsjett
  Budsjett 2018 eks velveier
  Budsjett velveier-2018
  Kontingent for 2019
 7. Innkomne forslag
  Gangveien Vettreåsen
 8. Valg
  Styreleder (særskilt valg)
  To styremedlemmer
  To varamedlemmer
  To revisorer
  Tre medlemmer til valgkommite
 9. Eventuelle orienteringssaker

 


Comments are closed.