Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Årsmøte Vettre Vel 2017

Blir avholdt 29.mars 2017 kl 19 på Thon Hotel Vettre

Saksliste
1. Valg av dirigent/møteleder og referenter

2. Godkjenning av innkalling

3. Godkjenning av antall stemmeberettigede

4. Godkjenning av årsberetning
Årsberetning 2016

5. Godkjenning av regnskap
Disponering av festeinntekter – signert
Vettre Vel Balanse 31122016 signert
Vettre Vel resultatregnskap 2016
Vettre Vel veiregnskap 2016

6. Godkjenning av planer for kommende år og budsjett
1 Resultatregnskap
2 Sosiale arrangementer mm
3 Forbruk av festeinntekter
4 Festeinntekter tilførsel-forbruk-fondsavsetn
5 Veiregnskap
6 Balanse 31122016
7 Budsjett 2017
8 Veibudsjett 2017

7. Valg
Styreleder (særskilt valg)
To styremedlemmer
To varamedlemmer
To revisorer
Tre medlemmer til valgkommitè

8. Innkomne forslag

9. Eventuelle orienteringssaker

 


Comments are closed.