Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Årsmøte i Vettre Vel 2022

Blir avholdt årsmøte i Vettre vel 24. mars 2022 kl. 19:00 på Kråka

Saksliste

 1. Valg av dirigent/møteleder, referent og 2 til sign av protokoll
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av antall stemmeberettigede
 4. Godkjenning av årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
  Resultatregnskap2021
 6. Godkjenning av planer for kommende år og budsjett
 7. Innkomne forslag
  Investering av solcellestrøm
 8. Valg
  Styreleder (særskilt valg)
  To styremedlemmer
  To varamedlemmer
  To revisorer
  Tre medlemmer til valgkommite
 9. Eventuelle orienteringssaker
 10. Langtidsplan for vellet

Comments are closed.