Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Årsmøte i Vettre Vel 2021

Blir avholdt 15. september 2021 kl 19 på Kråka Pub

Saksliste

 1. Valg av dirigent/møteleder, referent og 2 til sign av protokoll
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av antall stemmeberettigede
 4. Godkjenning av årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
  Regnskap 2020
  Balanse
 6. Godkjenning av planer for kommende år og budsjett
 7. Innkomne forslag
 8. Valg
  Styreleder (særskilt valg)
  To styremedlemmer
  To varamedlemmer
  To revisorer
  Tre medlemmer til valgkommite
 9. Eventuelle orienteringssaker
 10. Langtidsplan for vellet

Comments are closed.