Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Årsmøte i Vettre Vel 2020

Blir avholdt 21. september 2020 kl 19 på Thon Hotel Vettre

Saksliste

 1. Valg av dirigent/møteleder, referent og 2 til sign av protokoll
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av antall stemmeberettigede
 4. Godkjenning av årsberetning 2019
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Godkjenning av planer for kommende år og budsjett
  Budsjett 2020 eks velveier
  Budsjett velveier-2020
  Kontingent for 2021
 7. Innkomne forslag
  Velhus    Presentasjon_VettreFelleshus
 8. Valg
  Styreleder (særskilt valg)
  To styremedlemmer
  To varamedlemmer
  To revisorer
  Tre medlemmer til valgkommite
 9. Eventuelle orienteringssaker
  Avvikle postboksen
  Engasjere regnskapsfirma
  Nye nettsider
  Informasjon om kommunal overtakelse av velveiene
  Forslag til aktivitetsplan for 2020


Comments are closed.