Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Årsmøte i Vettre Vel 2019

Blir avholdt 28.mars 2019 kl 19 på Kråka

Saksliste

 1. Valg av dirigent/møteleder og referenter
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av antall stemmeberettigede
 4. Godkjenning av årsberetning 2018
 5. Godkjenning av regnskap
  Resultatregnskap 2018′
  Vettre Vel Revidert årsregnskap 2018
  Resultatregnskap 2018
  Herunder:
  Utvikling medlemstall 2010-2018
  Balanse 31122018
  Disponering av festeinntekter 2018
  Tiltak for vellets medlemmer 2018
  Vettre Vel Budsjett 2019, eks velveier
 6. Godkjenning av planer for kommende år og budsjett
  Budsjett 2019 eks velveier
  Budsjett velveier-2019
  Kontingent for 2020
 7. Innkomne forslag
  Offentliggjøring av medlemsregisteret
 8. Valg
  Styreleder (særskilt valg)
  To styremedlemmer
  To varamedlemmer
  To revisorer
  Tre medlemmer til valgkommite
 9. Eventuelle orienteringssaker
  Forslag til Aktivitetsplan for 2019

 


Comments are closed.