Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Årsmøte i Vettre Vel 2016

Blir avholdt torsdag 31. mars kl. 1900 på Thon Hotel Vettre

Saksliste
1. Valg av dirigent/møteleder og referenter
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av antall stemmeberettigede
4. Godkjenning av årsberetning
Les årsberetning
5. Godkjenning av regnskap
Vettre Vel Årsregnskap 2015
Vettre vel – veiregnskap 2015
Vettre Vel – regnskap 2015, eks veier
6. Godkjenning av planer for kommende år og budsjett
Budsjett 2016 eks velveier
Budsjett velveier
7. Valg
Styreleder (særskilt valg)
To styremedlemmer
To varamedlemmer
To revisorer
Tre medlemmer til valgkommitè
8. Innkommende forslag
9. Eventuelle orienteringssaker

Vedlegg:
Innkomne forslag
Forslag vedtektsendring ( innkommet 08032016)


Comments are closed.