1. mai 2024
Søknadsfrist - støtte til tiltak

Vettre

12:00

Du som bor på Vettre har faktisk store muligheter til å prege nærmiljøet ditt. Vettre vel har inntekter som gir oss større handlingsrom enn mange andre, og har du en ide og vilje til å gjennomføre den har Vettre Vel gode muligheter til å bidra økonomisk.

Har du en ide som tjener felleskapet på Vettre oppfordrer vi til å sende oss en søknad.
Her finner du retningslinjene for hva søknaden må inneholde: Retningslinjer
Her finner du statuttene som beskriver hvordan styret skal fordele midlene: Statutter

Vi gjør oppmerksom på at det er 2 søknadsfrister i året – 1. april og 1. oktober.
Årets frist er utsatt med 1 måned til 1. mai grunnet sen påske og mange aktiviteter for styret denne våren.