Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Vettre Vel posten desember 2012

Vettre Vel posten desember 2012

JULEN nærmer seg med stormskritt og styret skal avslutte sitt arbeid for i år.

I tråd med vår mål- setning om å tjene fellesskapets interesser på en slik måte at hver enkelt husstand finner verdi i å være medlem, skal vi avslutte året med et hyggelig tiltak – og forhåpentligvis starte en ny tradisjon – som vi håper blir godt mottatt blant alle beboere. For alle detaljer, se artikkelen ved siden av!

STYRELEDER HAR ORDET!

Vi oppfordret i Vettre Vel Posten nr. 3. beboerne på Vettre til å komme med gode forslag til saker som styret i Vettre Vel kunne arbeide videre med.Noen har tatt oppfordringen, men styret har fremdeles ledig kapasitet og er åpne for mange nye gode ideer. Ett av forslagene som blir realisert allerede nyttårsaften 2012 / 2013, er felles fyrverkeri med oppskyting fra Vettrejordet!
I tillegg er det en beboer som på Vettre Vels facebook-side har oppfordret til felles dugnad i april/mai. Forslaget går i korthet ut på å sette av en dag i april /mai 2013 der beboerne i Vettre-området  oppfordres til å ta i ett tak sammen med naboene sine i nærheten der man bor. Eksempelvis rydde fellesområder, klippe hekk, koste grus, rake veikanten, ta ned trær og samtidig bli bedre kjent med sine nærmeste naboer.
Kanskje man også i små grupper går sammen om å grille litt på gata eller i fellesområder i tillegg til at man gjør nærområdet vakrere. Vi synes dette er et veldig godt forslag som vi vil følge opp videre, og et tiltak som vil være til felles glede for alle beboere på Vettre. I tillegg tilfører vi kanskje viktige verdier til barna våre, ved å vise at vi alle er opptatt av å holde det ryddig rundt oss og ikke forsøple i naturen.  Asker er  på kort tid blitt en foregangskommune på  kildesortering,  la oss alle ta ansvar for også ha de ryddigste omgivelsene.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og gleder oss til felles rakettoppskyting på Vettrejordet!
Thomas Martinsen styreleder  

NYHET:  NYTTÅRSFYRVERKERI PÅ VETTRE-JORDENE KL 18.00

For første gang inviterer Vettre Vel store og små til felles nyttårsfyrverkeri på Vettre-jordene.
Rakettene skytes opp nederst i akebakken ved Himmel Blaa på Vettre gård, presis kl 18.00.
Det blir servering av gløgg fra kl 17.45. Møt opp og få med deg på nært hold Vettres flotteste fyrverkeri noensinne! Her har du en ypperlig anledning til å takke naboer og Vettre-venner for det gamle året før nytt år ringes inn.
Hjertelig velkommen – gjerne med en tent håndfakkel  – gjerne med storfamilien, venner og kjente!

LOKALE NYHETER

Byggeaktivitet på Vettre  Det er ikke ofte det reises nybygg i Vettre Vel sin krets, men i Vettreåsen, et sterkt oppgradert stykke vei som tidligere het Konglungveien 173-187, er det full bygge- virksomhet.
På toppen av åsen, med praktfull utsikt over fjorden, har det kommet tre nye villaer og to til er under bygging. Litt lenger ned i veien, mot jordet ved Vettre hotell, bygges det seks nye eneboliger i moderne funkis.
Disse ferdigstilles 1. kvartal 2013 og ligger til salgs på finn.no. I Vettrebukta, innerst i Strandveien, bygges det også to nye, romslige eneboliger, med beliggenhet helt nede ved sjøen.

Hundejorde  

Vettre Vel jobber for å kunne etablere et hundejorde i nærområdet. Vi har forespurt kommunen om plassen inn mot jordet ved Vettre hotell, samt Vestre Viken HF om et jordet ved Blakstad sykehus. Ingen av stedene er aktuelle pr i dag.
Vi fortsetter arbeidet og tar gjerne i mot tips til områder du tror kan være egnet til formålet.

Fartsmåling i Konglungveien

På oppfordring fra beboere i øvre del av Konglungveien bestilte Vettre Vel fartsmåling fra Asker og Bærum Trafikksikkerhets- forening. Målingen er gratis, og ble foretatt over 5 dager i november.  Årets første snøfall, regn og kulde gjorde veien glatt og det antas at farten var lavere enn ellers.
Målingene viste at 47 % kjørte fortere enn fartsgrensen,  5 %  kjørte fortere enn 50 km/t.  Høyeste hastighet i retning mot Slemmestad- veien ble målt til 69 km/t, mens i motsatt retning var høyeste fart 60 km/t.   Middelhastigheten er imidlertid lavere enn fartsgrensen og tilsier ikke umiddelbart at det kan reises krav om fartsdempende tiltak.  Styret i Vettre Vel vil allikevel vurdere om det skal fremmes krav om eksempelvis etablering av fartsputer for å unngå høy fart.
Utkjørselen ved Vettreåsen anses som uoversiktlig. Gjennomsnittlig døgntrafikk er 950 kjøretøy og Konglungveien krysses daglig av skolebarn.
Hele rapporten fra Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening kan du lese på vettrevel.no.

Returglass-containere er flyttet til Kiwi

Returglass-containerne som sto ved nedkjørselen til Vettre hotell, er nå plassert inntil østveggen på Kiwi-butikken. Kun UFF- kassen for brukte klær står igjen. Kommunen har antagelig hatt håp om at problematikken med plassering av privat avfall rundt containerne dermed ville opphøre.  Noe bedre er det blitt, men dessverre er det fortsatt flere som tar feil av denne plassen og Yggeset.
Skulle du oppdage miljøsyndere når du går eller kjører forbi returglass-containerne, notér bilnummeret og meld fra til politiet.

Utbygging av Telenors fibernett

Telenor har i over et år arbeidet med å trekke fibernett på Vettre, og turen har nå kommet til beboerne i området nedenfor Slemmestad- veien. Beboerne på Vettreåsen, deler av Konglungveien, L.P. Wettres vei og Strandveien fikk i juni 2012 tilbud fra Telenor  om mulig tilknytning til nytt fibernett. Utbyggingen var betinget av tilstrekkelig oppslutning fra beboerne i området.
Ca. 70 % av husstandene ønsket etableringen velkommen og prosjektet er planlagt ferdigstilt  2. kvartal 2013. Hovedtrasén for fibernettet vil bli etablert i allerede eksisterende rørledninger, eller i tilknytning til tilliggende Vel-veier. I deler av Strandveien og L.P. Wettres vei vil det i kortere perioder kunne bli noe redusert fremkommelighet.

Juleønske: Nok snø på jordet  
Blir det nok snø, blir det oppkjørte skiløyper på Vettre-jordene også denne vinteren. Runden som preppes er tre km lang, lettgått og veldig lett tilgjengelig. Det er Hans Ellef Wettre på Vettre gård, som på eget initiativ og i samarbeid med Frisk Asker, setter spor.
Alle er velkomne til å bruke løypene, men løypebas Hans Ellef ber om følgende:  Bruk ski når du benytter løypene. Turgåing  ødelegger sporene. Hunder er velkomne, men de må holdes i bånd og etterlatenskaper må vippes langt ut av sporet.

Slik bidrar vi alle til gode skiopplevelser på Vettre.

Julens fineste lyslykter…
…lager du av is.
Fyll opp en romslig, litt høy plastbolle med vann. Sett den ut i kulda til islaget er ca. 10 cm tykt.
Plassér bollen på hodet i kjøkkenvasken og løsne forsiktig. Bunnen, som nå blir toppen av islykten, skal være så porøs at du lett kan hakke en åpning uten at veggene sprekker.
Tøm ut vannet og lykten er klar til bruk!
God, stemningsfull jul!  

UTVIKLING AV VETTRE NÆRSENTER

Fremdrift – desember 2012  

Vi har, siden sist, arbeidet med små justeringer av prosjektet på veltomten. Det gjelder bl.a. veien ned til hotellet og videre inn til kommunens tomt. Vi har også hatt et positivt møte med lederen for Bygningsrådet, Stein Annexstad. Han synes prosjektet ser hyggelig ut og ser frem til å få saken til behandling. Saksbehandleren i kommunen jobber nå med saken som skal legges frem for bygningsrådet på nyåret.

Med vennlig hilsen
Caroline Moen Nergaard ,Vettre nærsenter as  

VALG PÅ NYTT STYRE I VETTRE VELFORENING 2013

Jakten på nye styremedlemmer for 2013  er i gang
Styret ønsker en åpen og inkluderende valgprosess i samsvar med nåværende vedtekter for Velforeningen:
§ 3. Den daglige ledelse utøves av et styre på 5 medlemmer, som velges av årsmøtet. Formannen velges for et år av gangen. Av de øvrige styremedlemmer er to på valg hvert år. Styret velger innen sitt midte nestformann, sekretær og kasserer. Årsmøtet velger også to varamenn til styret, to revisorer og valgkomite på tre medlemmer, alle for et år.
Medlemmene i Velforeningen oppfordres til å fremme nye kandidater. På våre nettsider kan man hente info om styrets sammensetning siden 2005.

For at årsmøtet skal ha best mulig grunnlag til å vurdere de kandidatene som foreslås, ber vi om at kandidatforslag med begrunnelse sendes valg- komitéen på post@vettrevel.no innen 15. januar eller direkte til valgkomiteen:

Therese Wettre, Hvileskrenten 25

Yngve Kristiansen, Vettreåsen 3

Arne Henning Underdal-Loktu, Aspelundfaret 3
PS. Det er fortsatt også mulig å fremme et benkeforslag på en kandidat under årsmøtet.

Til alle nye beboere i Vettre:  
Lurer du på hvilke områder som hører til Vettre vel? Besøk www.vettrevel.no og klikk på kartet på forsiden. På nettsiden finner du også info om hva som skjer, hvilke saker Velforeningen jobber med, tidligere utgaver av Vettre Vel Posten og info om utbygging av nærsenteret på Velforeningens tomt.

Informasjon om årets medlemskontingent og velvei-avgift    
Frivillig medlemskontingent:  Årsmøtet vedtok å opprettholde den frivillige medlemskontingenten på kr 200 i 2012. Husstander som ennå ikke har betalt eller de som ønsker å bli medlem, oppfordres til å innbetale snarest til Velforeningens bankkonto 0520 2807568.  Obligatorisk velvei-avgift  (gjelder kun beboere langs velveiene.  For velvei-definisjon, se nettsidene):
Giro for innbetaling av velvei-avgift for 2012 ble delt ut til berørte beboere i slutten av oktober. Vi oppfordrer de som ennå ikke har betalt denne til å gjøre det snarest mulig. Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til Dag Christensen.
Følg Vettre Vel på Facebook!
Velforeningen har nå i høst opprettet en egen Facebook- profil. Søk Vettre Vel og bli venn med Vellet!
Del gjerne bilder fra Vettre eller skriv om ting i nærmiljøet du er opptatt av!


Comments are closed.