Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Vettre Vel posten oktober 2014

Vettre Vel posten oktober 2014

Meld på!

Vettre Vel Posten

Kommer med 3-4 nummer pr. år. Meld deg på vårt nyhetsbrev så mottar du Vettreposten elektronisk.

Vettre Vel Posten

Oktober 2014 Nr. 3

STYRELEDER HAR ORDET!
Hei alle i Vettre krets!

Etter en fantastisk sommer og går vi i møte med høsten som tegner til å bli like bra. Etter å ha vært leder i Vettre vel i ca. et halvt år gjør jeg meg visse refleksjoner. Vettre krets har 620 husstander hvor bare ca. 170 av disse er medlemmer i vellet. Burde ikke alle være medlemmer? Burde ikke alle være med å dra lasset i sammen? Det ville jo bare gi fordeler for oss og våre barn. Jeg synes det bør skje en holdningsendring. Jo færre som er med, jo vanskeligere blir det på drive velarbeid.
Støtt opp om vellet og dets arbeid!
Byggestart på veltomta er like om hjørnet.
Speiderleiren ble gjennomført på en glimrende måte. Noe smårusk vedrørende oppryddingen henger igjen, men det ordner seg.
Jeg har fått en telefon angående en tomt som vellet eier i Åbyfaret. Kassereren og jeg har vært og sett på denne. Vi er enige om at her må noe gjøres. Hva med å ta kontakt med barn/ungdom i nærområdet og høre hva de kan tenke seg her. Dette er litt fram i tid, men vi må få noen innspill og vi sørge for at flest mulig blir fornøyd.
Alle ønskes en god høst!

Jan Erik Fossnes

PS! Vi trenger din epostadresse!
Vi har begynt å sende ut Vettreposten elektronisk – og i den forbindelse ønsker vi din epostadresse. Send oss en epost på post@vettrevel.no om du vil bli løpende orientert om viktige saker i nærmiljøet!


Vettre Vel –Forsamlingslokale

På årsmøte i mars ble det redegjort for de resultatløse forhandlinger som har vært ført med Vettre Torg angående frikjøp av rett til å leie forsamlingslokale på 50 m2 i det nye bygget på veltomten. Årsmøtet oppfordret styret til å fortsette dialogen med Vettre Torg for å komme frem til en akseptabel avtale.
Det har vært ført en konstruktiv dialog og det er nå inngått avtale hvor Vettre Vel får en kompensasjon på 650 000,- for å frafalle retten til å leie av forsamlingslokale. Beløpet utbetales ved ferdigstillelse av byggetrinn 1.

Les mer om fremdriften av Vettre Torg på http://vettrevel.no/vettre-torg/


Husk medlemsavgiften!

Medlemsavgiften 200,- for 2014 har forfalt til betaling.
Har du ikke betalt kan du gjøre det nå til Vettre Velforening konto nr. 0530 28 07568. Husk å påføre navn, adresse og epost-adresse!

Kun betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet, vellets høyeste organ.

På kommende årsmøte våren 2015 står flere store saker på agendaen:
Blant annet skal det tas stilling til statutter for hvordan festeavgiften på vel-tomten skal forvaltes.
Statuttene vil bli lagt ut til høring på www.vettrevel.no og vil også bli distribuert sammen med årsmøteinnkallingen.

Store verdier vil etter hvert komme inn i vellets kasse, og en stor del av disse pengene skal brukes på løpende basis til hyggelige formål blant vellets beboere.
Det er kun vellets medlemmer som kan påvirke utformingen av statuttene og forvaltningen av pengene som Vellet vil ha til disposisjon.
Engasjer deg i nærmiljøet, ta del i lokaldemokratiet – begynn med å betale medlemsavgiften i Vettre vel!


Nyttaar

 

Nyttårsfyrverkeri på Vettre-jordene

Vettre Vel inviterer igjen store og små til felles nyttårsfyrverkeri på Vettre-jordene.
Møt opp for felles fakkeltog fra Kiwi på Vettre kl. 1730. Rakettene skytes opp nederst i akebakken ved Himmel Blaa på Vettre gård kl 18.00.
Vettre Vel ordner med gratis fakler til alle. Lett servering.
Vi vil legge ut mer informasjon på websidene i desember. Vel møtt!


Annen nyttig informasjon

• Nye websider ble lansert i juni – besøk oss på www.vettrevel.no
• Brøyting av velveiene for 2014/2015 er i orden
• Vettre Vel posten utkommer elektronisk så fort det er noen spennende nyheter. Meld deg på for å følge med på hva som skjer ved å sende oss din epost, eller melde deg på via nettsidene: www.vettevel.no
• Veltomten i Åbyfaret: Det har kommet innspill om at denne kan gjøres om til sandvolleyballbane for å ha et høyaktuelt tilbud til ungdommene. Har du noen tanker om dette? Send oss gjerne forslag.
• Du finner årsmøtereferater, nyheter og alltid oppdatert informasjon på www.vettrevel.no

Følg oss også på Facebook: facebook.com/vettrevel

 


Comments are closed.