Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Vettre Vel posten mai 2013

Vettre Vel posten mai 2013

Denne utgaven inneholder blant annet et kort referat fra årsmøtet på ThonHotel Vettre. For fullstendig referat, gå inn på www.vettrevel.no. I tillegg har vi hyggelige tips om aktiviteter for store og små samt lokale nyheter. Vi ønsker å sette fokus på barn og ungdom, og presenterer her vårt første intervjuobjekt.
Vettre Vel arrangerer i samarbeid med Thon Hotel Vettre en sommerlig grillbuffet den 9. juni, slik mange vil huske fra tidligere år.

Vi håper at mange familier finner veien til hotellets trivelige grillterrasse for hyggelig samvær og en flott grillbuffet!
Kos dere i vårsolen med Vettre Vel Posten i hånda!

STYRELEDER HAR ORDET!

Like sikkert som at snøen smelter, dukker alt søppelet som er lagret opp gjennom vinteren frem, sammen med blant annet etterlatenskaper fra hunder og hester. På årsmøtet ble det henstilt til alle medlemmene i Vettre Vel om å ta ansvar for  eget nærområde.  En gruppe barn var de første som fulgte oppfordringen.
På vegne av styret i Vettre Vel vil jeg bruke denne anledningen og rette en spesiell takk til Dag R. Christensen. Dag har vært en del av styret og en stor bidragsyter for Vettre Vel i tilsammen 17 år, men valgte på siste årsmøte å takke for seg. Han har nedlagt et betydelig frivillig arbeid for beboerne på Vettre og har bekledd alle roller i styret, de siste årene som veisjef med ansvar for blant annet drift og vedlikehold av Vel-veiene. Vi er alle svært  takknemlige for den jobben Dag har utført og den tålmodighet han har utvist.
I mars 2008 ble det varslet oppstart av regulerings- arbeidene for Vettre Nærsenter. Etter over 5 års arbeid og korrespondanse synes planen nå å være klar for endelig politisk behandling den 18.06.2013. Om alt går som planlagt, vil byggearbeidet kunne bli igangsatt ved årsskiftet 2013 / 2014 og med forventet ferdigstillelse medio 2015.
Vi håper og tror at Vettre Nærsenter vil bli et positivt tilskudd for alle beboerne på Vettre.

God sommer!
Thomas Martinsen Styreleder

Aksjon ”mini-velrusken” på Vettre

Lørdag 27.04.2013 avholdt denne flittige gjengen en lokal Rusken-aksjon i Strandveien, L.P. Wettres vei, Vettrebukta og deler av Konglungveien. Det var mye søppel, og totalt ble det samlet 5 store søppelsekker.
At folk kaster fra seg søppel i nærmiljøet er i seg selv ganske uforståelig. At hundeeiere plukker opp bæsjen etter hunden for deretter å kaste posten i veikanten eller henge den opp i et tre, syntes barna var helt ubegripelig. “Hva er poenget med å plukke opp etter hunder, når man deretter kaster posen i fra seg!”, var barnas presise kommentar! Av alt søppelet som ble plukket, syntes barna at fulle hundeposer var eklest.
På bildet nyter barna velfortjent is og boller etter en super jobb!

Kvistinnsamling/Velrusken-aksjon

De “voksne” avviklet sin egen kvistinnsamling og Velrusken med en frist for å legge fram kvister og hageavfall innen den 12. mai. Det ble samlet totalt ca 7 tonn avfall. Årsmøtet bestemte at Kvistinn- samlingsaksjonen skal fortsette også neste år og inntil man finner en annen form for innsamling. Vi takker også Asker Velforbund for et kjempebidrag til vår Velrusken-aksjon: Vettre Vel ble tildelt hele 12 000 kroner i tilskudd til denne ordningen!

LOKALE NYHETER

Turtips på Vettre – med start fra hotellet
Bak den ordinære parkeringsplassen ved Thon Hotel Vettre er det i løpet av siste år ryddet en stor plass som nå fungerer som ekstra biloppstillings- plasser for hotellet og som utfartsparkering for alle som vil benytte det omfattende tursti-nettet på Konglunghalvøya.
Fra den innerste parkeringsplassen kan man gå i retning omsorgsboligene og følge skiltet kyststi over en liten bro, ned langs elveleiet, over nok en bro og inn i skogen. På veien passerer du den store, flotte lavvoen til Vettre skole. Perfekt stoppested for barnefamilier.
Videre, på nedsiden av Esviken, over gressbakken og ved å følge stien ned mot vannet, ligger sol- og badeplasser på rekke og rad, med Kariskjær og Kuodden helt nede ved Konglungen, som de største og mest kjente stedene. Alle har sen kveldssol, og er velegnet for middag i det fri eller avslapning.
Fra Thon Hotel Vettre og ned mot Konglungen går det stier på kryss og tvers, på begge sider av hovedveien. Det er umulig å gå seg bort. Så bare sett i gang og utforske disse flotte tur- og rekreasjonsmulighetene vi har i nærområdet!

Treningsstudio under åpen himmel

Etter første gang blir du støl, usedvanlig støl. Etter gang nummer to føles det litt bedre. Tredje gang du stiller opp kan det godt hende du blir hekta.
Vi snakker om MEIR trening der du er, et nytt treningstilbud der treningen foregår utendørs og hvor du bokstavelig talt drar og blir dratt det remmer og tøy kan holde. Både muskler og kondisjon får kjørt seg skikkelig med de enkle, men svært effektive øvelsene. Eneste ”treningsapparat” er et bredt slepetau.
Det er treningsekspert Yngvar Andersen, kjent fra NRKs PULS, som har utviklet konseptet.

Målsettingen er å bringe enkel trening ut til folket, og alle – uansett form –  vil ha utbytte av treningen.
Baard Bergseth fra Vabråten ble sertifisert som MEIR-trener tidligere i år. Hver eneste torsdag kl 19.00 stiller han opp utenfor gymsalen på Bondi skole for å lede og motivere til MEIR trening. Prøv da vel, første treningstime er gratis! For mer info, se www.meirtrening.no.
* * *

BLI MEDLEM I VETTRE VEL!

Snart blir det byggestart på Vettre Nærsenter i krysset av Slemmestadveien og Konglungveien.  HUSK at du som medlem i Vettre Vel er med på å bestemme blant annet hvordan Velforeningen drives og hvordan de fremtidige midlene fra festetomten skal disponeres!
Vi ønsker derfor alle Vettre-beboerne hjertelig velkommen i Velforeningen!

TEMA: UNG PÅ VETTRE

Vi ønsker å sette fokus på ungdom og barn i Vettre Vels spalter. Her er vårt første intervju med en flott representant for denne gruppen fra Vabråten:
Anine (16) fra Vabråten: Når man er ungdom, spesielt når man går på videregående, har man venner fra et større område. Mange av mine nærmeste venner bor rundt Sandvika og i Nesbru-området. Vettre er litt usentralt, også på den måten at det ikke er noen kjøpesenter her, så de fleste ”henger” mer i Asker/Sandvika/Oslo. Da er det bra at vi har gode busstilbud på Vettre. Det er enklere å komme seg til og fra skolen, besøke venner og dra til Oslo, noe man ofte gjør i ungdomstiden.
Jeg synes Vettre er et veldig trygt område. Det er også fint å trene på Vettre. Vi har flere løperunder osv., som for eksempel Blakstad-runden.

UTVIKLING AV VETTRE NÆRSENTER

Fremdrift – mai 2013
Vi har, siden sist, kontinuerlig arbeidet med justeringer av prosjektet på veltomta. Nå ser det imidlertid ut til at vårt siste møte med ordfører Conradi i april har gitt resultater. Reguleringssaken for Vettre Nærsenter skal etter planen behandles i Bygningsrådet den 05. juni og i kommunestyret den 18. juni.
Etter at reguleringsplanen er vedtatt, begynner vi straks å arbeide med byggesøknaden. Vi gleder oss til å begynne å jobbe med neste fase i prosjektet!

Vennlig hilsen
Caroline Moen Nergaard Vettre nærsenter as

Populær grillbuffet serveres igjen på Thon Hotel Vettre den 9. juni! Alle beboere er hjertelig velkommen!

Sist gang Thon Hotel Vettre inviterte familier på Vettre til grillbuffet var responsen enorm. Køen av forventningsfulle gjester snodde seg langt ut av hoveddøren. Grillbuffet var åpenbart et populært tiltak. Hotelldirektør Geir Lian ønsker å gjenta opplegget i år, og denne gangen ønsker de å være litt bedre forberedt.

Vi holder dørene åpne fra 17:00 til 20:00, og vi ønsker at gjestene bestiller før fredag  07.06 kl. 12:00. Du bestiller ved å ringe  tlf. 66 90 22 11 eller sende e-post til vettre.resepsjon@thonhotels.no og refererer  til ”Vettre Vel BBQ” – selvfølgelig med klokkeslett og antall personer.

Prisen er sterkt redusert i forhold til hva vi vanligvis tar for slike arrangementer. Det blir 25 % naborabatt til alle Vettre-beboere, og ytterligere 10 % rabatt til Vel-medlemmer som kan vise fram kvittering for betalt medlemsavgift for 2013: Prisene blir da: voksne kr. 330 (vel-medlemmer kr 295), 12-16 år kr 145 (vel-medlemmer kr. 130)  og 6-16 år kr 85 (vel-medlemmer kr 75).
Velkommen skal dere være.

Vi gleder oss allerede! avslutter adm. direktør Geir Lian.

Følg Vettre Vel på Facebook!

Velforeningen opprettet en egen Facebook-profil i fjor. Søk Vettre Vel og få kontakt med andre Vel-medlemmer.
Del gjerne bilder fra Vettre eller skriv om ting i nærmiljøet du er opptatt av!

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2013 (NB! Kun et utdrag. For fullstendig referat, gå inn på www.vettrevel.no)

Dato: 04.04.2013 Sted: Thon Hotel Vettre Tilstede: 30 beboere + 4 styremedl. og 2 varamedl.

Pkt. 1 Åpningsformaliteter – Møtet ble erklært lovlig innkalt – ingen    kommentarer til innkallingen – Valgt møteleder: Thomas Martinsen – Valgt referent: Dag R Christensen – Valgt to personer til å undertegne protokollen:     Tom Einertsen og Yngve Børstad

Pkt. 2 Årsberetning, regnskap og budsjett

– Årsberetning   Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
– Regnskap:   Det er laget et felles regnskap for Vellet og   Velveiene og separate regnskap for Vellet og    for Velveiene. – Regnskapet er ført etter kontantprinsippet – Velforeningens regnskap viser et overskudd     på kr 5481,-. – Velveiregnskapet viser et overskudd    på kr 26.432,-. – Totalt overskudd: 31.902,-. – Velveienes overskudd for 2012 medfører at   velveiregnskapet for 2011 og 2012 har betalt   tilbake de 23.000,- som man på Årsmøtet 2010   hadde konkludert at velveiene hadde belastet    Velforeningens budsjett med.   Regnskapet ble enstemmig vedtatt.
– Budsjett – Frivillig kontingent for Vettre Velforening 2013:   kr 200,- ble enstemmig vedtatt.
– Obligatorisk velveiavgift.   Her opplyste Christensen at informasjonen i    innkallingen ikke var riktig. Styret fremmet    forslag om følgende avgifter for 2013:  – For Skytterveien (16-34), Krillåsveien (56-66)     og Vettreåsen (2-15) :  kr 300,-
– For Vettrebukta, L.P. Wettres vei og Strandveien:     kr 750,- – Velforeningens budsjett for 2013 er satt opp med     kr 0,- i overskudd og en samlet inntekt/utgift på    kr: 54.500,-.  – Veibudsjettet er satt opp med et overskudd på  kr. 1000,- og inntekter på kr 90.500,- og utgifter på kr 89.500,-
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Foto: Gunnar Maanum
Dag Christensen gikk av som styremedlem og veisjef, og ble overrakt en klukkende gave av styreleder Thomas Martinsen som takk for sin mangeårige innsats i Vettre Vel.

Pkt. 3: Valg av styre, valgkomité og revisor/kontrollgruppe Styret i Vettre Vel etter årsmøtet 2013:

Thomas Martinsen, styreleder, 1 år (gjenvalg) Cato I Stoll, styremedlem, 2 år (gjenvalg) Jutta V Jøsendal, styremedlem (ikke på valg) Ernst Alsaker, styremedlem, 2 år (ny) Tom Einertsen, styremedlem, 2 år (ny) Marianne Tveito, varamedlem, 1 år (gjenvalg) Gunnar E Maanum, varamedlem, 1 år (gjenvalg)
– Revisor/kontrollgruppe Anne-Gro Celand (gjenvalg) Yngve Kristiansen (ny)
– Valgkomité Pia V Jøsendal (ny) Torild Solberg Fossnes (ny) Dag Christensen (ny)
Alle valgt med akklamasjon.


Comments are closed.