Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Vettre Torg

 Informasjonmøte om salg av leiligheter til beboere i Vettre Vel!
Vettre Torg inviterer alle beboere i Vettre Vel til informasjonsmøte om salgsstart for leilighetene på Vettre Torg, byggetrinn 1.
Møtet avholdes torsdag 25.9 kl. 17 på Thon Hotel Vettre. Carl Fredrik Solli fra Privatmeglerne, arkitekt Aina Lian fra Halvorsen og Reine AS vil informere om følgende:

  • Byggetrinn 1 – boligdele og næringsdelen
  • Plantegninger av leilighetene og garasjeanlegg
  • Beskrivelse av standard på leilighetene og ulike muligheter for tilvalg
  • Salgsprosessen og salgsstart for beboere i Vettre Vel
  • Visning på tomten – stillase i 3 etasjer

I første omgang er det beboere i Vettre Vel som vil få mulighet til å kjøpe leilighet i byggetrinn 1. I dette møtet vil prospekt og forhåndstilbud bli gitt til vellets beboere. De som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten må ta stilling til dette tilbudet innen 2 måneder. Forkjøpsretten vil bli håndtert i hht lov om Løysingsrettar (I 09.12.94 nr. 64) paragraf 10 om forhåndstilbud.

Etter to måneder vil de resterende leilighetene tilbys interessenter utenfor vellets grenser på samme vilkår eller strengere (høyere pris).

Vel møtt!


VeltomtenForhistorie

Vettre Vel kjøpte det som populært kalles Veltomta i 1957, og den ligger ved krysset mellom Konglungveien og Slemmestadveien.
Senere, i 1977, ble en del av tomta solgt til Norsk Sykepleierforbund for å skaffe deres Konferansesenter veigrunn.
På 1980-tallet ble tomta omregulert til «Almennyttige formål/Grendehus».

Les sakshistorikk om utbyggingen av Vettre Torg

Vettre Torg AS har nå satt opp store plakater på tomten til Byggetrinn 1 samt på fasaden til Kiwi-butikken, med detaljert informasjon om prosjektet samt oversiktsbilder. Størrelsen på leilighetene i Byggetrinn 1 kommer til å variere fra 50 m2 til 140 m2. Byggetrinn 2 starter senere.

Det er planlagt salgsstart for Vettre Vel sine beboere i august og i den forbindelse skal det arrangeres et informasjonsmøte på Thon Hotel Vettre.

Spørsmål kan rettes til eiendomsmegler Carl Fredrik Solli mobil 913 00 093 hos PRIVATmegleren eller til Caroline Moen Nergaard mobil 909 22 218.
Du kan også lese mer på www.vettretorg.no

Les ny informasjonsbrosjyre (PDF)

Bilde2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk på bildet for interessepåmelding – utarbeidet av Bolt Reklamebyrå

Utbygging av Vettre Torg