Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Tilbakemelding fra Asker kommune angående stengning av Konglungveien

I dag fikk Vettre Vel følgende tilbakemelding fra Asker kommune vedrørende planlagt stengning av Konglungveien:
«Beklager sen informasjon både til vellet og oppsitterne. Vi har gjennomgått alle tilbakemeldingene som har kommet. Konklusjonen er at full stengning av Konglungveien en uke ikke er akseptabelt, vi har derfor forsøkt å begrense bruken av omkjøringsveier mest mulig. Dette er diskutert i møte mellom Asker kommune og utøvende entreprenører på byggeplass i dag tidlig. Det er nå avtalt at Konglungveien kun blir stengt i perioder, og da i tidsrommet 18:00-06:00. Dette er både for å unngå økt trafikk på velveier mens disse er skolevei, og for å unngå perioden mest mest trafikk på Konglungveien. (Det betyr ikke at Konglungveien blir stengt hver natt, men at det kun er på natt den vil være helt avgravet og ikke farbar.)
Siden det blir mer nattarbeid på anlegget, må vi hensynta andre regler for arbeids- og hviletid. Samtidig blir det en del ekstraarbeid og merutgifter for de kontraherte. For publikum blir det noe mer ventetid på Konglungveien på dagtid, og perioden når vi kan få behov for å avvikle trafikk på velveiene, kan øke noe i lengde. Vi skal prøve å bedre trafikkavviklingen på dagtid, og begrense behovet for omkjøring ytterligere, ved å bygge forbikjøringsmuligheter inne på selve anlegget i Konglungveien. For de som er direkte naboer til anlegget her blir det noe mer ulemper grunnet anleggsstøy på natt, men noe av denne aktiviteten er tross alt byggingen av deres egne grøfter. I krysset Konglungveien/L.P. Wettres vei plukker vi ned det skiltet som er satt opp, og setter opp et nytt der det står «Konglungveien stengt i perioder, ventetid må beregnes».
Går alt optimalt på byggeplass, skal behovet for bruk av omkjøring via L.P. Wettres vei være marginalisert til en eller to netter.»


Comments are closed.