Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Støtte til nærmiljøprosjekter

IMG_0594Nye nett til fotballmål (april 2015)
Formann i Vettre Vel overrekker her nye nett til fotballmålene på banen i Vabråten. Nå blir barna som spiller fotball der glade.
Har du et nærmiljø-prosjekt som trenger støtte, og er medlem av vellet? Send oss noen ord på post@vettrevel.no