Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Riggtomta ved Thon Vettre Hotel som masse-deponi

I forbindelse med deponering av fyllmasse på Asker kommunes tomt på plassen mellom Vettreåren og Thon-hotellet, har det kommet reaksjoner fra naboene i området, som blir kraftig berørt av denne anleggsvirksomheten. Velforeningen har kontaktet kommunen for å få utførlig informasjon om denne aktiviteten, og nå foreligger det et svar fra Teknisk etat.

Les epost fra kommunen


Comments are closed.