Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Velveier

Informasjon om velveier i Vettre Vel

Velveier er private veier, hvor drift og vedlikehold organiseres gjennom velforeninger. Inntil 1985 kunne velveier tas opp i kommunal tilskuddordning «velveilisten» som omfatter 60 km av Askers totalt 260 km private veier.

Motivasjonen for å gi kommunal støtte til velveier har vært en viss «offentlig interesse» for veiene. Mange av velveien har likevel en svært privat karakter og allerede i 2009 ble kun et utvalg av veiene lagt til grunn for mulig kommunal overtakelse.

I mars 2017 vedtok Asker kommune en ny velvei-ordning som i en tidsbegrenset periode på 4 år for å få til kommunal overtakelse av en prioritert veiliste med 33 veier. (prioritert velveiliste)

Med tanke på en kommunal overtakelse av Velveiene på Vettre er det etablert en arbeidsgruppe som består av Charlotte Helleland, Henning Hanevold og Knut Dyre Haug.

Prioriterte veier

Veinavn Lengde meter Vurdering Vekttall
L.P. Wettresvei fra Konglungvn. til nr 46 50 abde 12
L.P. Wettresvei fra nr 46 til Søndre Wettre gård 480 ade 8
L.P. Wettresvei fra Søndre Wettre til Strandveien 190 ade 8
Strandveien del 740 e 1

Vellet forsøkte i forbindelse med høringsprosessen å argumentere for flere kriterier, men forslaget ble ikke tatt til følge.

Oversikt over kriteriene

Kommunalt driftstilskudd

Vettre Vel mottar drittilskudd for følgende velveier innenfor vårt område.

For 2016 utgjorde driftstilskuddet 33 434,32 og forhøyes stort sett med KPI stigningen hvert år.

Veiavgift – praktisk informasjon

Fra og med regnskapsåret 2011 skal Velforeningen føre et separat regnskap for Velveiene. For å bringe veibudsjettet i balanse har årsmøtet vedtatt å innkreve en veiavgift fra beboerne i velveiene.

Veiavgiften for 2017 er fastsatt til 600,- for L.P Vettresvei, Strandveien og Vettrebukta. For Skytterveien og Krillåsveien er avgiften vedtatt til 400,-

For mer informasjon anbefaler vi nettsidene til Asker Velforbund (fane Velveier). Der ligger det en del interessant faktainformasjon tilgjengelig for de som ønsker å grave dypere i spørsmålene om velveier. Ta også kontakt med Styret dersom det er uklarheter om velveiene, så skal vi prøve å svare så godt vi kan.

Vellet har ansvar for strøkassene knyttet til velveiene og Asker kommune på de kommunale veiene. Uansett er det viktig at beboere nær strøkassene sørger for at disse ikke snør inne slik at de kan etterfylles ved behov.

Definisjon offentlig vei

Prioriterte velveier

Protokoll velveier

Saksprotokoll vedtak