Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Vettre Vel posten mai 2014

Vettre Vel posten mai 2014

Meld på!

Vettre Vel Posten

Kommer med 3-4 nummer pr. år. Meld deg på vårt nyhetsbrev så mottar du Vettreposten elektronisk.

Vettre Vel Posten

Hei alle Vettrebeboere.

Litt om meg selv; Jeg heter Jan Erik Fossnes, bor i Krillåsveien 4A og ble født på Asker fødehjem for 75 år siden.
Jeg bodde i Krillåsveien 2 på Vettre fram til 1973, da jeg flyttet til Bleiker.  Flyttet så tilbake i 2012.
Etter å ha returnert fikk jeg lyst til å engasjere meg i vel-arbeid og meddelte valgkomiteen at jeg var villig til å være varamann, eller til nød styremedlem.  Slik gikk det ikke.  Jeg ble leder for et godt samstemt styre hvor arbeidsfordelingen var klart bestemt.
Noen personlige tanker om oppgaver som styret må behandle på kort og lengre sikt;
Det mest nærliggende er det forestående 90-års jubileet.
Andre aktuelle saker er turløyper rundt Konglungen (ikke bare for hester)
Aktiv jobbing mot Vettrebeboere for å rekruttere flere medlemmer.
Følge med på utviklingen av Vettre Torg.
På lang sikt ser jeg for meg en kommunal overtagelse av L.P. Wettres vei, samtidig som vi ser på hva vi kan gjøre med våre egne veier.  Vellet vil årlig få tilført et relativt stort pengebeløp som Vellet må forvalte til det beste for beboerne.
Videre har Vellet fått en henvendelse angående en mobilmast på Vabråten.  Denne saken vil bli behandlet på første styremøte.  Personlig mener jeg at kommunen må være sitt ansvar bevisst å ikke legge en 18 m høy mast midt i et boligområde.
Jeg vil avslutningsvis benytte denne anledningen til å takke Thomas og hans styre for den innsats de har gjort for Vellet.
God sommer!
Jan Erik Fossnes
PS! Vi trenger din epostadresse! 

Vettreposten skal etter hvert sendes ut elektronisk – og i den forbindelse ønsker vi din epostadresse. Send oss en epost på post@vettrevel.no


Kvistinnsamling/Vettrerusken – obs. kun for de som har betalt medlemsskapet

I år blir kvistinnsamlingen i uke 20. Kvistene må legges klart senest søndag 11.mai
* Kvist og greiner skal buntes i bærbare størrelser
* Bunten skal ha en maks. lengde på 2 meter
* Greiner skal ikke være tykkere enn 10 cm
* Løv og småkvist legges i plastsekker
* Sekkene må kunne løftes og ikke inneholde jord, stein og grus
* Sekkene skal ikke knyttes igjen med tau/hyssing
* Kvistbunter og sekker med løv plasseres utenfor port ved kjørevei
* Løv i sekker tømmes i komprimatorbilen og sekkene blir lagt igjen
* Berberis, tornebusker og lignende egner seg ikke i plastsekker.
NB! FØLGENDE VIL IKKE BLI SAMLET INN:
* Dårlig buntet kvist/løs kvist og kvist med lengde over 2 meter.
* Urimelig store hauger som åpenbart er oppsamlet over lengre tid
* Tunge sekker
Henstilling: 
Benytt sjansen til å plukke opp litt søppel langs veiene rundt tomten din, så blir det pent til 17.mai ?
Bråtebrenning:

I Asker tillater ikke kommuneoverlegen avfallsbrenning (hageavfall, halm, gras, skogsavfall og lignende) ved boligbebyggelse.


Er du ikke medlem? Vet du hvilke fordeler medlemsskapet gir?

Vellet arrangerer sosiale aktiviteter som gatefester, nyttårsfeiring med raketter, skiarrangementer for barn, grillarrangement ved hotellet mm. I tillegg kjøper vellet inn og vedlikeholder strøkasser.
Medlemsfordeler for deg som har betalt kontigent:
•Vettreposten med nyttig informasjon i postkassen – på sikt elektronisk
•Kvistinnsamling på våren
•Ulike rabattordninger hos lokale aktører – kvittering på betalt medlemskontigent må fremvises!
Medlemskontigent 200,- per huseier/leieboer til konto: 0530 28 07568. Husk å påføre navn, adresse og epostadresse!
Bli medlem!

Les mer om medlemskapet

Se fordelne & bli medlem i dag!

tettpa

Informasjon om landsleiren for speiderne på Vettre

Kjære naboer,
Det er mye som skjer i landsleirorganisasjonen om dagen. Siste helga i mars samlet 150 frivillige seg på Vettre skole for å finpusse planleggingen av landsleiren. Detaljplanleggingen av leiren skal være på plass til 1. mai, men selvsagt er mye på plass allerede.
Akkurat nå er det 4849 påmeldte, hvor 503 er fra utlandet! Vi har fortsatt plass til flere, og vi håper på å nå minst 5000 snart.

Her er noen nyttige linker:
►Siste nytt fra landsleiren (Landsleirens egen nettside)
Nyhetsbrev som har gått ut til de som skal delta
Haikeruter for deg som liker å gå på turer i skog og mark
Dere er heldige som har så mange flotte turruter tilgjengelig i deres nærmiljø.

Kort om programmet (Endelig detaljert program vil bli offentliggjort seinere)

Forenklet program

Lørdag 2. august

• 7:30 Innrykk
• Leirbygging
• 18-21 Åpningsleirbål/show fra scenen
• 23:00 Ro

Søndag 3. august

• 7:30 Revelje (en trompet spiller for å vekke speiderne i ca. et halvt minutt)
• Leirbygging
• 11:00 Gudstjeneste
• 13-14:30 Globalløp (løp for veldedig formål inne på leirområdet)
• 19:30-23.00 Scenearrangement
• 23:00 Ro

Mandag 4. august

• 7:30 Revelje (en trompet spiller for å vekke speiderne i ca. et halvt minutt)
• 10:00 Bibeltime
• 11-15:30 Aktivitetsdag (sport og samfunnsengasjements aktiviteter i leiren)
• 20-21 Leirbål/show
• 23:00 Ro

Tirsdag 5. august

• 7:30 Revelje (en trompet spiller for å vekke speiderne i ca. et halvt minutt)
• 10:00 Bibeltime
• Haikestart for ½ leiren (det betyr at halve leiren forsvinner ut i skogen i Asker/Bærum/Oslo området og overnatter der)
• 19:30 Leirbål/show
• 21:00 Nattverdgudstjeneste
• 23:00 Ro
Onsdag 6. august

• 7:30 Revelje (en trompet spiller for å vekke speiderne i ca. et halvt minutt)
• 10:00 Bibeltime
• Haikestart for resten av leiren
• Aktiviteter for halve leiren
• 19:30 Leirbål/show
• 21:00 Nattverdgudstjeneste
• 23:00 Ro

Torsdag 7. august

• 7:30 Revelje (en trompet spiller for å vekke speiderne i ca. et halvt minutt)
• 10:00 Bibeltime
• 13-14.30 speiderbryllup
• 14:30.16 sportslige turneringer
• 19:30-21:30 Bryllupskonsert med TV Experience
• 23:00 Ro

Fredag 8. august

• 7:30 Revelje (en trompet spiller for å vekke speiderne i ca. et halvt minutt)
• 10:00 Bibeltime
• 13-15 Markedsdag
• 20-21.30 Avslutningsleirbål
• 23:00 Ro

Lørdag 9. august

• 7:30 Revelje (en trompet spiller for å vekke speiderne i ca. et halvt minutt)
• Leirriving
• De fleste drar hjem etter 12.

Støy
Speiderne vil vekkes hver dag kl. 7:30 ved et trompetsignal som spilles i leiren i ca. et halvt minutt. Det er mulig at signalet vil høres av naboene også. Ellers vil det bli mest støy når det er leirbål/show, konsert og Gudstjenester for da vil det spilles musikk. Bibeltimene vil også foregå fra scenen så da vil det også bli støy. Speiderne skal være stille fra kl. 23. Da sender vi ut rosignal.

Anbefalte tidspunkter for å besøke leiren
Vi anbefaler besøkende å få med seg åpningsleirbål, avslutningsleirbålet, gudstjenestene og til konserten med TV Experience. Til åpningsleirbålet kommer Trine Rein og Christian Ingebrigtsen. De skal ha en liten konsert. Ordfører Lene W. Conradi kommer også til å ha et innlegg på åpningen, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
På markedsdagen fredag 8. august kan det også være verdt å avlegge leiren et besøk. Da vil speiderne arrangere mange ulike aktiviteter, og det blir mye morsomt å se på. Dette pleier å være spesielt populært hos barn.

Maurleiren
25. juli kommer 155 frivillige for å være med å bygge opp leiren. De skal blant annet sette opp telt, og legge på paller som gulv i teltene (i tilfellet det blir mye regn og gjørme under leiren). De skal også ordne med vann og internett og alt vi trenger til å få en velfungerende leir. De skal bo og jobbe på området. Etter leiren har vi foreløpig 25 frivillige som skal være med å bygge ned leiren igjen. Det tar mindre tid å bygge ned enn å bygge opp. Maurleiren avsluttes 14. august, og da skal alt være ryddet opp og etterlatt i god stand.
«Det er bare to ting du skal etterlate deg på leirplassen: Det første er ingenting, og det andre er en takk til eieren.» Lord Baden Powell.

Mobilnettet
Telenor har lovet å sette opp ekstra dekning under leiren, dette gjøres med en vogn de plasserer på egnet sted.
NetCom er klar over leiren, og har lagt den inn i sin arrangementskalender, vi har ikke fått tilbakemelding på akkurat hvilke tiltak de vil gjøre men antar de går for samme løsning som Telenor.
Hva gjelder nødtelefonene (110,112 og 113) vil disse alltid ha prioritet foran pågående samtaler, slik at ved en nødsituasjon vil man komme gjennom til nødetatene uavhengig av kapasiteten i mobilnettet.
Telenettet forøvrig: Det er ikke planlagt noen bruk av det ordinære telenettet, herunder fasttelefoni i leirens regi.
Internett: Vi etablerer eget trådløst nett på området, dette vil medføre at mobilnettet vil oppleve lavere belastning enn det ville gjort om vi ikke hadde etablert eget nettverk for internettrafikk.

Trafikkavviklingen
Det vil i perioden fom. 18.07.2014 tom. 15.08.2014 arrangeres speiderleir på Vettre, med tilrigging og nedrigging av leir som vist under.
18.07.2014 – 02.08.2014 Tilrigging av leir
02.08.2014 – 09.08.2014 Leir
09.08.2014 – 15.08.2014 Nedrigging av leir
Det vil i perioden bli brukt større arbeidsmaskiner ved rigging og et stort antall vareleveranser igjennom hele perioden.
Dette vil selvsagt merkes av beboerne, men vi vil gjøre det vi kan for å redusere ulempene for de fastboende i området.
L. P. Wettresvei vil i enkelte perioder være helt stengt. Vi vil forsøke å gjøre disse periodene så korte som mulig.
L. P. Wettresvei vil være stengt for innkjørsel fra Konglungveien (ved butikken) i hele perioden. Kjøring til eiendommene tillates. Vi ønsker imidlertid at fastboende i størst mulig utstrekning bruker veien inn via Vettrebukta.
LP. Wettresvei blir skiltet med «Innkjøring forbudt» omtrent ved Himmelblå. Dette betyr at alle beboere MÅ kjøre ut av området via Vettrebukta.
LP. Wettresvei blir stengt for innkjørsel fra Strandveien.
Denne reguleringen gjøres først og fremst av sikkerhetsmessige årsaker. Vi har hele tiden hatt beboernes behov med i planleggingen.


Kort presentasjon av styret 2014-2015

Jan Erik Fossnes, Krillåsveien 4, tlf 90860719 Styreleder
Ernst Alsaker, Vettreåsen 35, tlf 98206258 Nestleder
Cato I. Stoll, Åbyfaret 6, tlf 90088664 Økonomi
Tom Einertsen, Strandveien 14A, tlf 90098211 Velveier
Line Støber Taraldsen, Skytterveien 4, tlf 92411178Web/Sosiale medier
Varamedlemmer:
Jutta V Jøsendal, Vettrekollen 25, tlf 47232885
Henning Hanevold, Strandveien 11, tlf 91786020
Kontrollgruppe/revisjon 2014-2015:
Anne-Gro Celand, Krillåsvn. 37, tlf 90138538
Yngve Kristiansen, Vettreåsen 3, tlf 95018176
Valgkomité 2014-2015:
Thomas Martinsen, L.P. Wettres vei 9, tlf 90657616
Marianne Tveito, Vettreåsen 2,tlf 90163297
Gunnar Larsen, Aspelundfaret 5, tlf 93009724

Comments are closed.