Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

LP Wettres vei og gravearbeid

Kopi av korrespondanse vedrørende LP Wettres vei og gravearbeid

Vettre Vel har sendt flere mailer og vært i kontakt med byggherre og entreprenør. Vi synes denne saken dras voldsomt ut, og har etterlyst en fremdriftsplan, men føler at det mangler forståelse og innsatsvilje fra byggherre og entreprenør. I tillegg har svarene kommet etter lang tid. Vi ønsker derfor at medlemmer i Vettre Vel ser kopi av mailene sendt fra Vettre Vel, og svarmailene fra entreprenøren.

Olav Eriksen
til henning.hanevold

Hei Henning

Dette har tatt sin tid å få tinget en dato pga stort arbeidspress i marked, og vi skulle gjerne vært utfordringen foruten men det er slik det ble denne gang.

Da blir det oppstart igjen på vei mandag 10.09.18

Vi antyder at arbeidene vil ta rundt 3 ukers tid.

Med vennlig hilsen

Alento AS
Olav Eriksen

Fra: Olav Eriksen
Sendt: 15. august 2018 09:52
Til: henning.hanevold
Emne: SV: Wettresvei ved Vettre Torg – Entreprenørs tilsvar på mail sendt til utbygger 05.06

Hei Henning,

Synd, følger deg absolutt på det!!

Uten å forklare og legge ut i vide og brede om årsak og sammenheng, jeg kan bekrefte at Nettpartner (Hafslund sin underleverandør) har mottatt bestilling fra Hafslund og er klar for sin del av arbeider – den fikk de først nå fredag forrige uke etter relativt mange tlf. / mailer hit og dit og over lengre tid . . .

Mandag var det befaring med Nettpartner, videre gang er vi enige om.

Utførende Graverentreprenør, her venter vi på endelig tilbakemelding i fht deres oppstart – i og med at den formelle delen mellom utbygger / Hafslund / Nettpartner ikke har vært helt i boks før nå fredag . . . her må vi / vår UE på nytt koordinere arbeidene, og deres oppstart sett i fht andre prosjekter.

Jeg venter her på tilbakemelding fra graverentreprenør.

Med vennlig hilsen
Alento AS
Olav Eriksen

Fra: henning.hanevold
Sendt: onsdag 15. august 2018 07.50
Til: Olav Eriksen
Emne: SV: Wettresvei ved Vettre Torg – Entreprenørs tilsvar på mail sendt til utbygger 05.06

Hei Olav

Det er fortsatt lite som skjer i L.P Wettresvei. Veldig synd at dere ikke har klart å få dette i orden før skolestart til neste uke. Det medfører et ekstra krav til sikkerhet når dere skal håndtere alle skolebarna som skal passere området.

Ber samtidig om å få en tilbakemelding på fremdriften i dette veiprosjektet

Med vennlig hilsen
Henning

Fra: Olav Eriksen
Sendt: fredag 6. juli 2018 18:11
Til: Hanevold Henning
Emne: SV: Wettresvei ved Vettre Torg – Entreprenørs tilsvar på mail sendt til utbygger 05.06

Hei,

Da har vi mottatt tilbakemelding fra Hafslund og deres tilbud er bestilt av utbygger.

Trase for kabler er i det store og hele valg, ikke store endring men nok til at det genererer saksgang og forsinkelser. (beklagelig vis får jeg nok si her)

I sum har alt dette tatt sin tid, og tid vi gjerne skulle brukt til produksjon.

Nå er det slik at det er ferie tid og det er det også for våre samarbeidspartnere, og noe som medfører stopp i arbeider i ca 3 uker. Eksakt, jeg må få komme tilbake på dette.

For å begrense ulempe dette medfører, spesielt med tanke på støv og mindre bra kjørbar strekning så ser vi oss nødt til å gjøre provisorisk tiltak i form av at vi legger lag med frest asfalt. Dette medfører gjerne at strekning blir bedre å kjøre på og ikke minst begrenser nokså mye utfordring med støv.

Vi håper dette blir med «levelig» for brukere av veistrekning.

Med vennlig hilsen

Alento AS
Olav Eriksen

Fra: Olav Eriksen
Sendt: mandag 2. juli 2018 09.33
Til: ‘henning.hanevold
Emne: SV: Wettresvei ved Vettre Torg – Entreprenørs tilsvar på mail sendt til utbygger 05.06

Hei Henning,

Hafslund, det ble gjort avklaringer pr tlf. – (hafslund ble beklagelig vis forhindret fra å komme til avtalt befaring.

Avklaringer gjort i fht Hafslund, vi må flytte høyspentkabler som ligger nedover langs veien på venstre side. Forslag til ny trase er oversendt Hafslund og avventer her deres aksept.

Annet

Det er gjort tiltak i fht å begrense støv fra vei, likeledes skal det være ordnet med overflate vei i fht dumper. Her må det nok jevnlig gjøres tiltak.

Er for tiden bortreist, kommer tilbake på onsdag. Jeg sjekker ut om vi må gjøre mer med prov vei da. Forhåpentlig vis kan jeg også spe på med mer informasjon onsdag / torsdag i fht Hafslund

Med vennlig hilsen

Alento AS

Olav Eriksen

 

Fra: henning.hanevold
Sendt: mandag 2. juli 2018 07.59

Til: Olav Eriksen

Emne: SV: Wettresvei ved Vettre Torg – Entreprenørs tilsvar på mail sendt til utbygger 05.06

Hei Olav

Hele forrige uke gikk uten at det skjedde så mye her. Du nevnte befaring med Hafslund på mandagens mail av 25.6.

Vi nærmer oss fellesferien og dere har selv satt en frist for ferdigstillelse 29.6.

Med vennlig hilsen

Henning

Fra: Olav Eriksen
Sendt: 25.juni 2018
Til: Ernst Alsaker
Emne: Wettresvei ved Vettre Torg – Entreprenørs tilsvar på mail sendt til utbygger 05.06

Hei,
Info her i fht mail under og tilbakemelding på tlf.samtale jeg hadde med Henning Hanevold fredag.
Vi ser at dette har dratt ut i tid og skulle så absolutt vært dette foruten.
Årsak til at arbeidene ikke er kommet lenger enn de er, ligger nå på å få Hafslund på banen i fht eksisterende kabel som ligger i vei.
Det har stoppet opp i 2 omganger her –
Først var det dette med sikkerhet i fht avdekking av kabel, her må Hafslund eller deres samarbeidspartner Infratek være tilstede ved avdekking. Vårt gravefirma hadde gjort avtaler med Infratek som flere dager på rad ikke møtte etter avtale. Når kabel så var avdekket så må Hafslund på banen igjen for å vurdere tiltak i fht at kabel ligger for grunt. Her har det også blitt flere dager med venting, befaring gjøres i dag kl 10:00

Ref mail under
Jeg er ikke daglig tilstede på Vettre fortiden men forstod på Henning Hanevold at dere ikke er fornøyd med tingenes tilstand, det være seg skilting / informasjon om fremdrift / kjørbarhet / støv
Jeg kan bekrefte at vi har gjort noe med veien i fht å få denne bedre, likeledes ble det gjort tiltak i fht støv og salting av vei. Når det gjelder salting så er det begrenset hva det hjelper kun med salt.
Vi skal ha et møte etter befaring med Hafslund i dag kl 10, vi vil der ta opp forhold nevnt i denne mailen.

Med vennlig hilsen
Alento AS
Olav Eriksen

Fra: Ernst Alsaker
Sendt: mandag 11. juni 2018 14.50
Til: Olav Eriksen
Emne: SV: Wettresvei ved Vettre Torg – Entreprenørs tilsvar på mail sendt til utbygger 05.06

God ettermiddag.
Viser til nedenstående informasjon.
En ting er at det mangler avklaring mht plassering av gatelys og at det ikke oppdages før man går i gang med å rive opp asfalten.
En annen ting er å la strekningen bli stående som en humpete ”steinørken” uten å løfte en finger. Det er sterkt kritikkverdig.
Det blir heller ikke bedre ved å love å sette i gang tiltak uten at det følges opp.
Jeg forslår at dere tar dere en tur og kjører opp og ned fra Vettre Torg og ser hva dere har stelt i stand.
Brukerne av veien har vært mer enn tålmodig. Mange er rett og slett i harnisk.
Vi forventer at man umiddelbart går i gang å gjøre veien farbar.
Med vennlig hilsen
Ernst Alsaker
Leder Vettre Vel

Fra: Olav Eriksen
Sendt: tirsdag 5. juni 2018 13.27
Til: Ernst Alsaker
Emne: Wettresvei ved Vettre Torg – Entreprenørs tilsvar på mail sendt til utbygger 05.06

Hei,

Info om forsinkelser utførelse av veiarbeider L.P. Vettres vei, opp mot Konglungveien.

Som dere har registrert så er det ikke blitt utført noe form for arbeider den siste tiden i fbm utbedring av vei.
Dette skyldes noen manglende avklaringer, bl.a på dette med ny plassering gatebelysning. I hht prosjekterende er forhold nå avklart.

Vi beklager ulemper dette har medført for alle brukerne som benytter denne delen av L.P. Vettres Vei.
• Det er tidligere gjort tiltak i fht støvbinding av vei.
Vettre Vel har i dag bedt utbygger gjøre nytt tiltak på støvbinding, arbeider med fremskaffing av salt er satt i gang og vil bli utført straks dette er på plass.
• Mottatt klage i fht avretting vei. Når vi nå starter opp igjen vil vi etterstrebe at veistrekke er tilstrekkelig og akseptabelt avrettet for trafikk i tidsrom vei er åpen for ferdsel.

Ny tid for ferdigstillelse er satt til 29.06.18.

Med vennlig hilsen
Alento AS
Olav Eriksen