Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Kvistinnsamling/Vettrerusken

 

Kvistinnsamling/Vettrerusken 2020

I år blir Ruskenaksjon og kvistinnsamling fra 19. april.
Buntede kvister og Rusken-avfall lagt i sekk plassert i veikanten utenfor hus må legges klart 19. april på kvelden, og vil bli hentet innen en uke.

Vi oppfordrer alle til å ta en ryddesjau utenfor sine egne tomter og fjerne søppel, kvist og annet som har kommet frem etter snøsmeltingen!

* Kvist og greiner skal buntes i bærbare størrelser
* Bunten skal ha en maks. lengde på 2 meter
* Greiner skal ikke være tykkere enn 10 cm
* Løv og småkvist legges i plastsekker
* Sekkene må kunne løftes og ikke inneholde jord, stein og grus
* Sekkene skal ikke knyttes igjen med tau/hyssing
* Kvistbunter og sekker med løv plasseres utenfor port ved kjørevei

Ruskenaksjon og kvistinnsamlingen gjelder KUN betalende medlemmer.
Kvist vil ikke bli hentet hos dere som ikke har betalt kontingent.
Ønsker du å melde deg inn i vellet?