Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Innmelding i Vellenes Fellesorganisasjon (VFO)

På grunn av konkurs i Norges Velforbund mistet Vettre Vel sitt bindeledd til statlige instanser, bl.a. for å kreve tilbakebetaling av merverdiavgift for både 2008 og 2009.
I løpet av sommeren har man opprettet en midlertidig «erstatning» for å ta hånd om dette problemet i form av Vellenes Fellesorganisasjon (VFO). Dette er en interimsorganisasjon etablert av de største velforbundene i Oslo-området. Den er organisert etter mønster av det gamle Norges Velforbund, med årsmøter, frivillig innsats i tillitsverv og frivillig medlemskap fra velforeninger.
Blant initativtagerne til VFO er Asker Velforbund og Bærum Velforbund, som begge har personer i styret. VFO vil senere i høst avholde ordinært årsmøte og vedta endelige vedtekter.
Vettre Vel har nå meldt seg inn i VFO, og søknad om MVA-refusjon 2009 for oss er sendt Lotteritilsynet av Bærum Velforening som koordinerte alle enkeltsøknadene fra velforeninger i Asker og Bærum.

Comments are closed.