Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Innkomne saker 2018

Sak 1
Vi ønsker å melde inn en sak til årsmøtet som avholdes på 19.mars.
Vi er to husstander som ligger på hver side av «gangveien» i slutten av Vettreåsen. Siden gangveien i dag ser ut som en normal vei, har det vært vanlig å kjøre her. Nylig ble det montert skilt som markerer at dette er en gangvei, men biltrafikken har ikke blitt mindre. På tross av at det også er satt opp et hjemmelaget skilt til – samt i perioder blitt parkert i veien grunnet byggearbeider – fortsetter bruken av gangveien som normal vei.
På en enkelt dag har vi klart å registrere at over 50 biler har benyttet gangveien for gjennomkjøring med bil. Det er ikke uvanlig at det kjører minst 10 biler der etter arbeidstid på en hverdag.
Vi synes dette er uhensiktsmessig:
– For det første er denne delen av veien litt komplisert med flere utkjøringer, dårlige vendediameter og for Vettreåsen 3 må man rygge inn i veien pga lite plass. Barn som leker i veien er grunnet hekker og steinmurer ofte ikke synlig ved opphold rett ved siden av veien. Biltrafikken bør derfor av sikkerhetsmessige årsaker reduseres.
– Skal det ha noen hensikt med veistatusen, bør den også håndheves som det den er – altså en gangvei. Dette kan få betydning for senere avgivelse til kommunen og opprustning/økning av bredde etc. Virker ikke skilt må man ty til mer effektive tiltak slik at veiens status respekteres.
Vårt forslag er derfor at det monteres en bevegelig bom, slik at kjøretøy som utrykningskjøretøy, renovasjon og post kan «kjøre på» bommen og åpne den (selvlukkende) – mens vanlige biler får en tydeligere påminnelse om veistatus.
Med vennlig hilsen,
Laurette Arriëns & Jan Tore Endresen (Vettreåsen 3)
Ada Lofstad & Olaf Nils Lofstad (Vettreåsen 5)