Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Informasjon om problemene innen Norges Velforbund (NV)

Denne organisasjonen har vært ”paraplyorganisasjon” for alle Velforeninger i landet siden 1970-tallet.Vettre Vel har vært medlem i NV i mange år. NV har bl.a. ansvar for fordeling av MVA-refusjon for konsulenttjenester som utbetales fra Staten. Dette er for øyeblikket en viktig sak for Vettre Vel i forbindelse med utgifter vi har hatt med omregulering av tomta.
Følgende har nå skjedd:
Norges Velforbund har siden 2007 vært gransket av Lotteritilsynet og i januar 2010 ble styreleder og daglig leder politianmeldt for mulig misbruk av slike midler til andre formål innen forbundet.I februar i år vedtok styret i Norges Velforbund å levere ombud til skifteretten og ble der satt under administrasjon som konkursbo. Alle ansatte ble oppsagt umiddelbart.
Vettre Vel tok kontakt med Asker Velforening og fikk beskjed om at Asker Velforbund sammen med Bærum Velforbund arbeidet med å etablere en midlertidig organisasjon konkursbobehandlingen er sluttført. En slik er nå etablert hvor bl.a. formenn for ovenfornevnte Forbund er medlemmer av styret.

I april anket tidligere ansatte i forbundet skifterettens vedtak om konkurs. Utfallet av dette er så langt ikke avklart.


Comments are closed.