Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Gratis levering av hageavfall ved fremvisning av avfallskort

Kommunestyret har vedtatt at fra 1. april 2011 skal innbyggerne i Asker kommune ikke betale for å levere hageavfall på Yggeset. For å slippe betaling må du vise frem avfallskortet for 2011.
Det er fortsatt betaling for å levere annen type avfall på Yggeset. Kommer du med annet avfall sammen med hageavfallet, må du betale for det som ikke er hageavfall.

Comments are closed.