Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Asker kommune legger trafikken i Konglungveien til L.P. Wettres vei i uke 46, dvs. fra mandag 15. november

Vettre Vel fikk torsdag 11.11. en e-post fra Asker kommune på sine nettsider med informasjon nedenfor:
«På anlegget i Konglungveien begynner kabelgrøftene nå endelig å bli ferdige mellom Kiwibutikken og Vettrebukta. I den nye hovedgrøfta skal det ned to store høyspentkabler, som, når de er fremme ute på Sundbakken, vil erstatte dagens høyspentlinjer på Løkeneshalvøya. Disse kablene kan ikke trekkes, og kommer på noen voldsomme tromler som må beveges langsetter grøfta med en stor gravemaskin som løfter et spesiallagd åk. Alle stålplatene som nå ligger i veien og muliggjør trafikkavvikling, må fjernes. Deretter skal det ned forsyningskabler og/eller trekkerør for strøm, tele og kabel-TV i alle retninger, først når alt dette er på plass, kan grøften sandes og gjenfylles.
Gitt alt dette klarer vi ikke samtidig å få frem biltrafikken, vi er derfor nødt til i neste uke å stenge Konglungveien på strekket vist med rødt nedenfor (Se kart nedenfor). Dette fordrer at trafikken må omdirigeres på veinettet vist med blått. Samtidig benytter vi sjansen til også å grave kabelgrøftene inn til alle eiendommene på strekket der veien blir stengt. (De fleste av disse blir liggende i adkomstene, og vanskeliggjør i seg selv tilgjengelighet.)
Vi ber om forståelse for at dette må gjøres, og håper på en rask og minst mulig problematisk avvikling. Informasjon går ut til alle på Løkeneshalvøya i morgen fredag (12.11), og individuelle løsninger avtales med de som blir mest berørt. Konglungveien åpnes igjen så fort vi klarer å bli ferdig. Telefonliste med mobilnummer til alle aktørene på anlegget vedlegges til styret.»
►Kart over berørt område
————-
Velforeningen har ikke blitt informert om det ovennevnte tidligere, og vi har umiddelbart klaget til Asker Kommune som er ansvarlig byggherre. Det eneste Styret kan få gjort nå i helgen er å informere dere som er berørt. Velforeningen beklager sterkt det som her skjer.


Comments are closed.