Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Årsmøtepapirer

Til info

På grunn av arbeidet med Vel-tomta på Vettre (gnr. 58, bnr. 134) (Kirkesletta) ble det avholdt 3 ekstraordinære årsmøter i Velforeningen (2007, 2008 og 2009). Ekstraordinært årsmøte i 2010 dreide seg om endring av vedtekter. Se under års fanene for mer informasjon.