Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Bli medlem

Les om medlemsfordelene

Nyheter

Nyheter som berører beboerne på Vettre

Om oss

Morsomme arrangement og sosiale sammenkomster

Kontakt oss

Har du spørsmål, innspill eller forslag? Kontakt oss!

KVISTINNSAMLING OG VETTRERUSKEN

I år blir kvistinnsamlingen tidligere enn vanlig, da våren for lengst har kommet til Vettre. Kvistinnsamlingen er KUN for betalende medlemmer.
Les mer

VIKTIG MELDING 080420:

Til medlemmene i Vettre vel

Vi måtte avlyse årsmøtet i mars for å begrense smitte. Regjeringen har nettopp videreført tiltaket med å forby samlinger av mennesker til 15. juni. Styret i vellet hadde et møte tirsdag 7. april og vedtok å utsette årsmøtet til september. Dette er et brudd på vedtektene, men vi ser ikke noe annet godt alternativ.

Valgkomiteen har funnet to nye kandidater til styret og en varakandidat. Styret ønsker å innlemme dem i arbeidet og å overføre oppgaver fra dem som nå skal gå ut av styret. Dette begynner vi med i mai, selv om de nye formelt ikke er valgt inn ennå.

Styret ønsker å arrangere kvistinnsamling slik som tidligere år. Vi må avklare om leverandør av tjenesten kan gjennomføre og om det er anledning til å levere hageavfall på Yggeset der det er innført begrensninger. Vi kommer tilbake med informasjon og ev. dato.

Følg oss på Facebook og finn ytterligere informasjon på http://vettrevel.no/.

Vi ønsker alle medlemmer god påske!

På vegne av styret
Terje Larsen, leder

VIKTIG MELDING 120320:

Kjære beboere og medlemmer i Vettre vel

Vi utsetter årsmøtet vi har innkalt til nå i mars pga situasjonen med Koronavirus. Vi kommer tilbake til ny dato når situasjonen er mer avklart.

Med hilsen fra styret i Vettre vel

Terje Larsen, leder

ÅRSMØTE I VETTRE VEL

Her finner du fortløpende sakspapirer

SØK MIDLER TIL SOSIALE ARRANGEMENT
Statuttene for Vettre vel punkt 2 gir mulighet for å benytte inntil 30 % av inntektene fra veltomten til arrangementer. Styret har vedtatt retningslinjer for slike arrangementer og vil gjerne støtte arrangementer som fyller noen eller flere av kriteriene. Vi vil gjerne at arrangementet bidrar til å:

 – Bygge tilhørighet til Vettre Vel

 – Øke kjennskap til Vettre Vel og til områdets ulike muligheter og historie

 – Bygge naboskap og nærmiljø

 – Stimulere til inkludering

 – Stimulere til folkehelse

Målgrupper for arrangementene kan være nabolag, barnehagegrupper, skoleklasser, deltakere i lokale foreninger, barn, unge, foreldre, voksne, seniorer mv. Søkere er medlem av Vettre vel. Søknader sendes til styret i Vettre vel på e-post post@vettrevel.no og inneholder en beskrivelse av arrangementet, plan for hvordan arrangementet skal gjøres kjent og et budsjett. Styret prioriterer søknader som tjener ett eller flere av formålene og sikrer geografisk fordeling jf. nærmiljø, aldersmessig fordeling og variasjon i typer arrangement.
Les mer om retningslinjene