Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Bli medlem

Les om medlemsfordelene

Nyheter

Nyheter som berører beboerne på Vettre

Om oss

Morsomme arrangement og sosiale sammenkomster

Kontakt oss

Har du spørsmål, innspill eller forslag? Kontakt oss!

ÅRSMØTE I VETTRE VEL
Avholdes 28.3.2019 kl. 19 på Kråka. Årsmøtepapirer vil legges fortløpende på nettsidene. De vil altså ikke bli distribuert på papir. Ønsker du dette tilsendt i papirform, må du kontakte oss.
Årsmøtepapirer blir fortløpende lagt inn her

For å være stemmeberettiget på årsmøtet i mars 2019, måtte kontingenten vært innbetalt innen 31.12 2018. Vellet sendte ut giro tidligere i 2018, men har du ikke betalt medlemsavgiften på 200,-, kan du gjøre det til Vettre Velforening konto nr. 0530 28 07568 eller Vipps 542913.  Husk å påføre navn, adresse og epost-adresse også på Vipps! I de tilfellene hvor ikke navn og adresse er påført, vil ikke medlemskapet være gyldig for avstemming

STENGNING AV STRANDVEIEN!
På grunn av graving, vil Strandveien stenges midlertidig ved nr 24 12. mars. Veien vil åpne igjen 13. mars.

TRENGER DU VED?

Ta med deg sag og forsyn deg på veltomten i Åbyfaret.

SØK MIDLER TIL SOSIALE ARRANGEMENT
Statuttene for Vettre vel punkt 2 gir mulighet for å benytte inntil 30 % av inntektene fra veltomten til arrangementer. Styret har vedtatt retningslinjer for slike arrangementer og vil gjerne støtte arrangementer som fyller noen eller flere av kriteriene. Vi vil gjerne at arrangementet bidrar til å:

 – Bygge tilhørighet til Vettre Vel

 – Øke kjennskap til Vettre Vel og til områdets ulike muligheter og historie

 – Bygge naboskap og nærmiljø

 – Stimulere til inkludering

 – Stimulere til folkehelse

Målgrupper for arrangementene kan være nabolag, barnehagegrupper, skoleklasser, deltakere i lokale foreninger, barn, unge, foreldre, voksne, seniorer mv. Søkere er medlem av Vettre vel. Søknader sendes til styret i Vettre vel på e-post

post@vettrevel.no og inneholder en beskrivelse av arrangementet, plan for hvordan arrangementet skal gjøres kjent og et budsjett. Styret prioriterer søknader som tjener ett eller flere av formålene og sikrer geografisk fordeling jf. nærmiljø, aldersmessig fordeling og variasjon i typer arrangement.
Les mer om retningslinjene

VETTREPOSTEN NOVEMBER 2018
Les mer…