Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

FOR INNBYGGERNE PÅ SJØSIDEN I ASKER En upolitisk forening av huseiere og leieboere som har til formål å fremme distriktets interesser.

Bli medlem

Les om medlemsfordelene

Nyheter

Nyheter som berører beboerne på Vettre

Om oss

Morsomme arrangement og sosiale sammenkomster

Kontakt oss

Har du spørsmål, innspill eller forslag? Kontakt oss!

Innkalling til årsmøte

Utsatt årsmøte i Vettre Vel finner sted 15.9 kl. 19 på Kråka Pub. Vi minner om at kun de som har betalt kontingent innen 31.12.2020 har stemmerett på årsmøtet.

Med hilsen fra styret i Vettre vel

Terje Larsen, leder

ÅRSMØTE I VETTRE VEL

Her finner du fortløpende sakspapirer

SØK MIDLER TIL SOSIALE ARRANGEMENT
Statuttene for Vettre vel punkt 2 gir mulighet for å benytte inntil 30 % av inntektene fra veltomten til arrangementer. Styret har vedtatt retningslinjer for slike arrangementer og vil gjerne støtte arrangementer som fyller noen eller flere av kriteriene. Vi vil gjerne at arrangementet bidrar til å:

 – Bygge tilhørighet til Vettre Vel

 – Øke kjennskap til Vettre Vel og til områdets ulike muligheter og historie

 – Bygge naboskap og nærmiljø

 – Stimulere til inkludering

 – Stimulere til folkehelse

Målgrupper for arrangementene kan være nabolag, barnehagegrupper, skoleklasser, deltakere i lokale foreninger, barn, unge, foreldre, voksne, seniorer mv. Søkere er medlem av Vettre vel. Søknader sendes til styret i Vettre vel på e-post post@vettrevel.no og inneholder en beskrivelse av arrangementet, plan for hvordan arrangementet skal gjøres kjent og et budsjett. Styret prioriterer søknader som tjener ett eller flere av formålene og sikrer geografisk fordeling jf. nærmiljø, aldersmessig fordeling og variasjon i typer arrangement.
Les mer om retningslinjene